Vacature fulltime doctor-assistent Frans-Nederlands (Universiteit Antwerpen)

Het departement Vertalers en Tolken van de UAntwerpen heeft een vacature voor een fulltime doctor-assistent vertalen en vertaalwetenschap Frans-Nederlands.

Het doctor-assistentschap gaat in op 1 oktober 2019, voor een periode van 3 jaar. Na die 3 jaar, op 1 oktober 2022, voorziet het personeelsplan in een vacature fulltime Zelfstandig Academisch Personeel (in tenure track) met een vergelijkbare opdracht.

Meer informatie : https://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures/ap/2019aapflwex033/

Kandideren kan tot 20 maart 2019.

Translation as Political Act

La traduzione come atto politico
Translation as Political Act
La traduction comme acte politique

Conferentie (9-11 mei 2019) georganiseerd door het Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia, in samenwerking met het Genealogies of Knowledge Project, University of Manchester (UK).

De conferentie focust op vier belangrijke thema’s:

 • de rol van vertaling in de ontwikkeling en verspreiding van politieke ideeën
 • de manier waarop vertaling functioneert in de context van institutionele politiek
 • het belang van vertaling in ‘agenda-setting’ en de politieke eisen van sociale actiegroepen
 • vertaling in de media, met name in de internationale politiek

CLIV-leden Guy Rooryck en Lieve Jooken geven een keynote paper met als thema “Le traducteur-médiateur: un dialogue franco-britannique au siècle des Lumières”.

Programma  home.translationaspoliticalact.net/program
Website home.translationaspoliticalact.net/home-1
Registratie is mogelijk tot 30 april 2019.

Organiserend committee:

Diana Bianchi (Università di Perugia, Italia)
Jan Buts (University of Manchester, UK)
Henry Jones (University of Manchester, UK)
Francesca Piselli (Università di Perugia, Italia)
Federico Zanettin (Università di Perugia, Italia)

 

Vacature hoogleraar Vertaalwetenschap Universiteit Utrecht

Het departement Talen, Literatuur en communicatie (TLC) van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft een vacature voor de functie van Hoogleraar Vertaalwetenschap.

De vacature is terug te vinden op de website van de Universiteit Utrecht. Sollicitaties kunnen alleen via de link op de desbetreffende pagina worden ingestuurd.

Solliciteren kan tot 27 januari 2019.

Vacaturetekst in het Engels: chair_in_translation_studies

Potentieel en limieten van vertaalkritiek

Gastcollege met Anja van de Pol-Tegge (Vrije Universiteit Brussel en Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf).

Het gastcollege vindt plaats in het kader van het college Deontologie in de Master Vertalen maar is open voor alle geïnteresseerden.

Literaire vertalingen worden jaar na jaar in een groot aantal geproduceerd en op de boekenmarkt als vanzelfsprekend beschouwd. Hoe kunnen we echter de kwaliteit van deze vertalingen – en van de beslissingen die tijdens het vertaalproces werden genomen – beoordelen? En wat zijn de verifieerbare en methodische criteria waarmee we rekening moeten houden? In dit college wordt ingegaan op deze vragen en toegelicht wat de verschillende vormen en uitdagingen zijn van een ‘vertaalkritiek’. Aan de hand van casestudies worden twee verschillende perspectieven voor de evaluatie van literaire vertalingen gepresenteerd. Met de focus op de ‘equivalentie’ van bron- en doeltekst wordt vooreerst het systematisch model van een ‘Translation Quality Assessment’ van Juliane House besproken. Met de focus op de ‘vertaalstrategie’ wordt vervolgens het programmatische model van imagologie dat door Hugo Dyserinck in de vergelijkende literatuurwetenschappen werd ontwikkeld als een vertaalkritische invalshoek toegepast. We zullen samen nagaan of deze evaluatiemodellen geschikt zijn voor literaire vertalingen.

Wanneer: Donderdag 13 december 2018 – 12.00-14.00

Waar: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, lokaal D.3.14

Voor meer informatie: sonja.lavaert@vub.be

Miriam Van hee in gesprek met haar vertalers Daniel Hugo en Philippe Noble

Op maandag 19 november (14u-15.30u) heeft in Poëziecentrum (Vrijdagmarkt, Gent) een gesprek plaats tussen Miriam Van hee en twee vertalers van De bramenpluk: Philippe Noble (Frans) en onze “vertaler op campus” Daniel Hugo (Afrikaans).

De bramenplukIn plaas van die stilte. ’n Keuse uit die gedigteLa cueillette des mûres

Moderatoren: Désirée Schyns (Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie) en Yves T’Sjoen (Vakgroepen Letterkunde & Talen en Culturen).

Met steun van de onderzoeksgroepen: CLIV (Centrum voor Literatuur in Vertaling, UGent-VUB), TRACE, POWEZIE en Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (UGent).

Met dank aan de vakgroepen VTC en Letterkunde (UGent).

Iedereen van harte welkom.

De ‘getuigenis’ van de dader Trauma, stem en vertaling

Gastcollege met Anneleen Spiessens (postdoctoraal researcher in het Departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent)

Het gastcollege vindt plaats in het kader van het college Deontologie in de Master Vertalen maar is open voor alle geïnteresseerden.

Welke ethische en taalkundige moeilijkheden duiken op bij het uitgeven en vertalen van daderverhalen over genocidair geweld? In dit college zal worden gefocust op de autobiografie van Auschwitz-kampcommandant Rudolf Höss en de interviews die de Franse reporter Jean Hatzfeld afnam van Rwandese Hutu’s in de gevangenis van Rilima. Het verhaal van de dader kan worden gezien als een extreme vorm van getuigenis, in die zin dat het niet alleen de grenzen opzoekt van wat ethisch-moreel aanvaardbaar of zelfs geloofwaardig is, maar ook omdat het niet lijkt te beantwoorden aan het ‘genre’ van de getuigenis. Als we de term ‘getuigenis’ al kunnen gebruiken voor teksten die zo weinig ontwrichting, zo weinig trauma uitdrukken, in tegenstelling tot de verhalen van overlevenden. De daderteksten zijn waardevol en veelzeggend, juist omwille van wat er niét staat: de termen die de spreker niet gebruikt, de gedachten die hij niet formuleert, de emoties die hij niet verwoordt. Het niet-traumatische karakter van de ‘getuigenis’ heeft gevolgen voor het taalgebruik (gedetailleerd en klinisch volgens de uitgevers van Höss) en de ‘stem’ van de spreker (monotoon, volgens Hatzfeld). Dat aspect van het daderdiscours interpreteren, weerspiegelen en betekenis geven vormt een grote uitdaging voor iedereen die betrokken is bij het tot stand komen van de uiteindelijke ‘getuigenis’, en in het bijzonder voor de vertaler.

Wanneer: Donderdag 29 november 2018 – 12.00-14.00

Waar: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, lokaal D.3.14

Contactsonja.lavaert@vub.be

CERES Seminar: “Advocaat van Hitler”: vertaler Mario Molegraaf over zijn recente vertaling van Mein Kampf

Datum: 21 november, 10.30u
Plaats: KU Leuven Campus Brussel, Hermesgebouw, lokaal 4212

Vertaler Mario Molegraaf vertelt over zijn vertaling van Hitler’s Mein Kampf (Mijn Kamp, Prometheus, 2018). Hij zal het hebben over de ethische dilemma’s die opdoken tijdens het vertaalproces en over specifieke vertaalproblemen.

Het seminarie verloopt in het Nederlands. Deelname is gratis, maar geïnteresseerden dienen hun aanwezigheid te bevestigen aan tom.toremans@kuleuven.be en ontvangen voorbereidende lectuur.

“… mijn trage reistocht door de nacht …” Herinneringen aan Raymond Van den Broeck

“… mijn trage reistocht door de nacht …”
Herinneringen aan Raymond Van den Broeck

Vrijdag 8 februari 2019
KU Leuven
Campus Antwerpen
Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen

Programma

13.00-13.30 uur
Onthaal

13.30-14.00 uur
Een vertaaltheorie in de conjunctief. Raymond Van den Broecks theoretische ambivalentie
Henri Bloemen

14.00-14.30 uur
De onvertaalbare Mallarmé
Paul Claes

14.30-15.00 uur
Denken door metaforen: Raymond Van den Broecks cruciale bijdrage tot de cognitieve vertaalwetenschap
Lieven D’hulst

15.00-15.30 uur
Sendbrief vom Dolmetschen
Erik Hertog

15.30-16.00 uur
Koffiepauze

16.00-16.30 uur
Over kritisch normbesef
Ton Naaijkens

16.30-17.00 uur
Therapie en vertaling
Winibert Segers

17.00-17.30 uur
“Zou jij je daar niet aan wagen, collega Waegemans?”
De receptie van Russische literatuur in de Nederlanden
Emmanuel Waegemans

De studienamiddag is gratis. Wel graag aanmelden bij Karen.Foelen@kuleuven.be vóór 14 januari 2019.

Vacature: Professor in vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer

Solliciteren tot 06-11-2018 
Vakgebied: Vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer
100% Docent tenure track
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Referentienummer:201809/LW/ZAP/005

U kunt de vacature, afhankelijk van waar ze werd gepubliceerd, bekijken op de interne (na inloggen) en/of externe vacaturepagina.

OPDRACHT

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is vanaf 1 februari 2019 een voltijds ambt van docent in het tenure track stelsel te begeven binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, voor een opdracht die academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening omvat in het vakgebied Vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer.

Academisch onderwijs

U werkt mee aan het onderwijs op bachelor- of masterniveau binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie in een van de talen die in de vakgroep worden gedoceerd.

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt vernieuwend onderzoek uit in het domein van vertaalonderzoek toegespitst op cultural transfer.

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

PROFIEL

Kennis/ervaring

  • U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht in het vakgebied Vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer zoals blijkt uit publicaties in kwaliteitsvolle wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review;
  • U hebt aantoonbare expertise in vertaalonderzoek, toegespitst op cultural transfer;
  • U bent in staat om wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te begeleiden en hiervoor de nodige fondsen te verzamelen;
  • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten;
  • U kunt aantoonbare ervaring voorleggen in onderwijs op academisch niveau;
  • Het niveau van uw Nederlands en van één of meerdere vreemde talen van de vakgroep vertalen, tolken en communicatie is C2;
  • Strekken tot aanbeveling:
       • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoekverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald;
       • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau;
       • Onderwijsprofessionalisering
       • Ervaring met vertaling in de culturele sector

 

MEER INFORMATIE

Nadere informatie betreffende deze vacatures kan verkregen worden bij Prof. Veronique Hoste (veronique.hoste@UGent.be) van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

Call for Papers – Paradoxes and Misunderstandings in Cultural Transfers

Van woensdag 22 tot vrijdag 24 mei 2019 organiseert de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UC Louvain) een internationale conferentie onder de titel “Paradoxes and Misunderstandings in Cultural Transfers”/”Les transferts culturels : paradoxes et malentendus”.

 

Introduced in Cultural History in the late 1980s to cover the dead angles of comparative studies, the notion of cultural transfer refers to diverse phenomena of circulation, transformation and reinterpretation of cultural and textual goods across geo-cultural areas. As a research method intended to override national  rameworks, Cultural Transfer Studies have inspired an increasing amount of interdisciplinary work in various fields such as Literary Studies (e.g., Lüsebrink 2008, Roland 2016), Translation Studies (e.g., Göpferich 2007, Roig-Sanz & Meylaerts 2018), or Cultural and Art History (e.g., Espagne 2013, Middell 2014). Beyond the sole idea of displacement between a source and a target culture, cultural transfers aim to do justice to the heterogeneity of each cultural zone and to the logics of intersection and hybridity by identifying enclaves, networks and vectors of exchanges. Inspired by the promises of  entangled history’/’Verflechtungsgeschichte’ (Werner & Zimmerman 2003) – which takes into account the reciprocity and multidirectionality of (re-)transfers –, recent studies have investigated the diversity, intertwining and non-linearity of a broad spectrum of transfer practices, including translations, thus giving voice to mediating activities and agencies largely ignored so far (e.g., D’hulst 2012).

Despite its conceptual relevance and the proliferation of case studies on mediators and border crossing phenomena, Transfer Studies seem to have reached a
turning point. On the one hand and as already pointed out by Werner and Zimmerman (2003), even entangled objects, entities and practices do not escape pre-established categorizations and the essentialist pitfalls they entail. On the other hand, the insistence on coincidence and the methodological flattening out of any pre-existing borders, sometimes at the expense of historicity, risk to precipitate the methodological framework toward unproductive relativism. As a result, and because of a certain lack of consensus among theorists (Joyeux 2003), the added value and the merits of Transfers vis-à-vis related concepts in e.g. Postcolonial Studies, Translation Studies, transnational historiography or transcultural studies have been questioned. What is the specificity of cultural transfers? Can it be thought outside the West European context? Can the notion of transfer help us to overcome disciplinary, national and linguistic borders? Or does it reaffirm them? How should we apprehend the (non-)linearity and asymmetry of transfer processes over various spaces and times? Is it possible to measure the impact of transfers and (how) can we evaluate their relative ‘success’? Facing these questions and paradoxes, this conference would like to (re)think the viability of the concept of cultural transfer, its current and future challenges as well as its tools, objectives and epistemological framework(s) in an interdisciplinary perspective. The main issues we would like to discuss are related, but not limited, to four topics: (1) linearity, (2) borders/boundaries, (3) competing/connected concepts and (4) impact/success.

1) (Non-)Linearity. Transfer is a continuous process involving various moving sources and targets, such as institutions, languages, cultures, agents. How can we adequately apprehend them across time within or outside the reductionist source-target binarity, with its hierarchical and often too unidirectional frames?

2) Borders/Boundaries. Do transfers and translations create (Pym 1998), enforce (Leerssen 2014) and/or surpass borders? What is the impact of the researcher’s position on the way he/she conceives boundaries?

3) Competing/Connected concepts. Transfer is an omnipresent cultural phenomenon linked to concepts from other disciplines (e.g. hybridity, métissage,
in-betweenness, transculturality, pluriculturality, translation, networks, third space, etc.). Do these related concepts go beyond purely conceptual discrepancies, and if so, can concepts from other disciplines bring insight to Transfer Studies, and vice versa?

4) Impact/success. (How) can we evaluate the function(s), impact and success of transfer processes over time? What can we learn from failed transfers? What are the consequences of misunderstandings and how to deal with them? How and when do researchers define a transfer as ‘successful’ or not?

 

We invite speakers to submit abstracts of maximum 200 words, methodologically and/or theoretically motivated. The conference languages will be English and French. Please send your abstract and short bio-bibliographical note to both Julie.crombois@uclouvain.be and elies.smeyers@uclouvain.be before 30 October 2018.

 

Confirmed keynotes/ conférenciers confirmés
– Elke Brems (KU Leuven)
– Diana Roig-Sanz (Universitat Oberta de Catalunya)

Organizing committee/ comité d’organisation
– Julie Crombois (FNRS, UC Louvain)
– Dirk Delabastita (U Namur)
– Maud Gonne (FNRS, U Namur/UC Louvain)
– Hubert Roland (FNRS, UC Louvain)
– Elies Smeyers (FNRS, UC Louvain/U Gent)
– Stéphanie Vanasten (UC Louvain)

Scientific committee/ comité scientifique
– Marnix Beyen (U Antwerpen)
– Lieven D’hulst (KU Leuven)
– Jaap Grave (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
– Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam)
– Reine Meylaerts (KU Leuven)
– Lut Missinne (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
– Helga Mitterbauer (ULB)
– Francis Mus (U Liège)
– Arvi Sepp (VUB/U Antwerpen)