Piet Van Poucke

Piet Van Poucke (°1968) is hoofddocent Russische taal en cultuur, en hoofd van de afdeling Russisch van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UGent). Hij behaalde zijn doctoraat in de Oost-Europese Talen en Culturen (UGent) in 1999 met een verhandeling over het vroege oeuvre van de Russisch-Joodse schrijver Ilja Ehrenburg. Hij is lid van de stuurgroep van het ‘Rusland Platform’ (UGent) en coordinator van de jaarlijkse lezingenreeks van CERISE (Centre for Russian International Socio-political and Economic studies, UGent). Zijn onderzoeksthema’s omvatten: vertaling van krantenartikelen in en uit het Russisch, vertaling van metaforen in krantenartikelen, Westers vertaalbeleid ten opzichte van Russische literatuur (en vice versa), en hervertaling van (Russische) literatuur. Hij was gasteditor van een special nummer van IJLL (International Journal of Literary Linguistics) over “Novel insights in the linguistic study of literary translation” en referent voor Meta: Journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, Multilingua and Cadernos de Tradução. In februari 2017 organiseerde hij in samenwerking met CLIV de international conferentie Retranslation in Context III.

Contact: Piet.VanPoucke@UGent.be

Publicaties

piet