Brecht de Groote

Brecht de Groote is als postdoctoraal medewerker verbonden aan de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit GentIn zijn onderzoeksproject bestudeert hij de vertaalproblematiek in Groot-Brittannië en daarbuiten in de laat-Romantische periode. Hij was eerder aangesteld als postdoctoraal medewerker aan de universiteiten van Edinburgh en Leuven, en is de auteur van de monografie Thomas De Quincey, Dark Interpreter: Romanticism in Translation, die verschijnt bij Edinburgh University Press. Hij publiceerde o.a. in Studies in Romanticism, de European Journal of English Studies, en European Romantic Review. Hij bereidt momenteel een tweede boek voor over late stijl en historiografie op het snijvlak van vertaling vertaalproductie. Zijn onderzoeksinteresses gaan uit naar vertaaltheorie, mediageschiedenis, literaire theorie en kritische infrastructuurstudies.

Contact: Brecht.deGroote@UGent.be

Publicaties