Over CLIV

De Alliantieonderzoeksgroep Centrum voor Literatuur in Vertaling, CLIV, werd in 2014 opgericht door de UGent en de VUB. Dit samenwerkingsverband is het resultaat van de fusie van twee voormalige onderzoeksgroepen met een exclusieve focus op literair vertalen: de AOG Literatuur in Vertaling van UGent/HoGent (2009-2014) en het Centrum voor Literair Vertalen van de VUB (2012-2014).

Marktmechanismen hebben ervoor gezorgd dat literair vertalen binnen het onderwijsaanbod in de verdrukking is gekomen, en gemarginaliseerd is geraakt in de vertaal- en literatuurwetenschap. Daarom is het nodig de expertise te bundelen in een gemeenschappelijk forum, dat actief samenwerkt met vergelijkbare of overkoepelende fora in binnen- en buitenland, zoals het Platform Vertalen & Vertaalwetenschap (UvA/Utrecht) dat alle onderzoek omtrent literair vertalen in Nederland en Vlaanderen bundelt. Via een netwerk van geassocieerde leden wordt gezocht naar internationale onderzoeksverankering, maar er zal tevens oog zijn voor verbredende initiatieven.

De voornaamste onderzoekslijn van CLIV is de discursieve aan- of afwezigheid van de vertaalinstantie zoals die zich op verschillende vlakken (poëticaal, ideologisch, ethisch…) manifesteert IN bepaalde zones van literaire teksten (zoals parateksten, hervertalingen of bewerkingen) en, op macroniveau, OMHEEN de tekst (via vertaalsociologisch onderzoek of onderzoek naar de relevantie van vertalingen voor zowel literatuurwetenschap als literatuurgeschiedenis).