Sonja Lavaert

Sonja Lavaert promoveerde in de Wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB met het proefschrift Het perspectief van de multitude dat in 2011 verscheen bij VUBPress. Ze is verbonden aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme en het Brussels Institute of Applied Linguistics. Ze doceert in de vakgroep Wijsbegeerte van de VUB Filosofie van de Nieuwe tijd en van de Verlichting. In de vakgroep Toegepaste Taalkunde doceert ze Taal en maatschappij, Taal, Tekst en Beeld, en Ethiek/Deontologie en vertalen. Ze publiceerde over vroegmoderne politieke filosofie, radicale actuele filosofie, kritische theorie, kunstfilosofie en vertaalkunde, en is co-editor van The Dutch Legacy: Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment (2017). Haar onderzoek is gericht op de genealogie van politieke en ethische concepten in het interdisciplinaire domein van filosofie, taal, literatuur en vertaalkunde, en focust op het heden, de late 17de eeuw en vroege Renaissance, vooral doch niet uitsluitend, in de Nederlanden en in Italië.

Contact: sonja.lavaert@vub.be

Publicaties

Sonja Lavaert1-1