Gastlezing – Stefanie Cosijns: “De status van de literair vertaler”

In deze lezing wordt de status van de literair vertaler in het Nederlandse taalgebied belicht. Na een korte bespreking van de kernbegrippen die in de literatuur en in deze uiteenzetting worden gebruikt, wordt nagegaan hoe het gesteld is met de socio-economische positie van literair vertalers in het Nederlandse taalgebied, i.e. Nederland en Vlaanderen. Welke elementen geven het concept status precies vorm? Welke van die elementen zijn concreet van toepassing op de situatie van de literair vertalers in het Nederlandse taalgebied? Zijn er verschillen inzake de status van de literair vertaler tussen Nederland en Vlaanderen? Deze vragen worden behandeld op basis van een uitgebreide sociologische literatuurstudie alsook steekproefsgewijs gevoerde enquêtes bij beroepsverenigingen.

Wanneer: Donderdag 14 december 2017 – 12.00-13.00

Waar: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, lokaal D.3.12

Stefanie Cosijns studeerde in 2012 af als Master in de Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent, met een specialisatie in Film- en televisiestudies. Achteraf gezien had ze spijt dat ze niet voor een talenrichting had gekozen omdat daar eigenlijk haar passie ligt. De opleiding in Communicatiewetenschappen heeft anderzijds haar interesse in de sociologie aangewakkerd alsook een stevige basis gelegd voor onderzoekvaardigheden die haar later zouden van pas komen. Na een jaar van twijfel en een beetje spijt besloot ze uiteindelijk om alsnog haar eerste passie te volgen en in 2013 zat ze opnieuw op de schoolbanken, nu aan de Vrije Universiteit Brussel in de richting Toegepaste Taalkunde. In juni 2017 studeerde ze af als Master in het Vertalen Engels en Frans.

Deze gastlezing vindt plaats in het kader van het college Deontologie in de Master Vertalen maar is open voor alle geïnteresseerden.

Voor meer informatie: sonja.lavaert@vub.be