Voltijds ambt van docent in het vakgebied meertalige communicatie / Professeur à temps plein au département de communication multilingue / Full-time position as lecturer in the discipline of multilingual communication

Pour la description en français et en anglais, voir plus bas

For French and English descriptions, see below

 

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is vanaf 1 oktober 2016 een voltijds ambt van docent in het tenure track stelsel te begeven binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, voor een opdracht die academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening omvat in het vakgebied Meertalige Communicatie (Frans).

Sollicitaties dienen uiterlijk 8 april 2016 per e-mail verzonden te worden aan solliciterenzap@ugent.be met in bijlage de sollicitatiebrief, het sollicitatieformulier voor ZAP, de visietekst en het onderzoeksvoorstel, vergezeld van de bekwaamheidsbewijzen (onder meer afschriften van de diploma’s) (gelieve alle documenten samengevoegd in één bijlage te versturen met als referentie 20160219 meertalige communicatie (Frans)). De kandidaat ontvangt een e-mail bij goede ontvangst van de sollicitatie.

De sollicitatieformulieren voor ZAP zijn beschikbaar via volgende link: http://www.ugent.be/nl/vacatures/zap/sollicitatieformulieren-zap/sollzapambt.docx/view

Voor meer informatie over het ambt zie hier

 

La Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Gand (Universiteit Gent) en Belgique néerlandophone (communauté flamande) recrute un Professeur spécialisé en Communication multilingue (domaine français) à temps plein pour le département de Traduction, Interprétation et Communication. L’entrée en fonction est prévue pour le 1er octobre 2016.

Les candidatures doivent être rentrées au plus tard le 8 avril 2016 par courriel, exclusivement à l’adresse solliciterenzap@ugent.be, accompagnées en un seul document d’une lettre de motivation, du formulaire de candidature ZAP (voir ci-dessous), d’une présentation du projet de recherche envisagé ainsi que des différents diplômes et documents indiquant l’expérience des candidats. Veuillez mentionner clairement  la référence suivante : “20160219 communication multilingue (français)”. Un accusé de réception vous sera adressé.

Les formulaires de candidature pour la fonction sont disponibles via ce lien: http://www.ugent.be/nl/vacatures/zap/sollicitatieformulieren-zap/sollzapambt.docx/view

Pour plus d’informations sur la fonction (en anglais), voir la discription ci-jointe.

 

 

The Faculty of Arts and Philosophy has a vacancy for a lectureship, starting from 1 October 2016. The post is a full-time position as lecturer in the tenure track system, in the Department of Translation, Interpreting and Communication, with duties including academic teaching, academic research and carrying out academic services in the discipline of multilingual communication (French).

Applications should be sent no later than April 8, 2016 by e-mail to recruitmentzap@ugent.be, and include: an application letter; the standard application form for Professorial Staff; a vision statement; a research proposal, and the required transcripts (copies of degrees) (please merge all the documents in one file and mention 20160219 multilingual communication (French) as reference). The candidate will receive an e-mail confirming receipt of the application.

The application forms for Autonomous Academic Staff (“ZAP”) are available through the following link:

http://www.ugent.be/nl/vacatures/zap/sollicitatieformulieren-zap/sollzapambt.docx/view

For more information (in English), see on the link here

Hero & Leander : een vertaling van Berenice Verhelst

Op woensdag 2 maart 2016 vindt in KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) in samenwerking met Uitgeverij P een presentatie van Berenice Verhelst over haar vertaling van de Griekse dichter Mousaios (Hero & Leander) plaats.

Berenice is vertaalster en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. Haar werk gaat over de Griekse epische en klein-epische poëzie van de Late Oudheid.

Gelive uw aanwezigheid voor dinsdag 1 maart te melden aan Uitgeverij via contact@uitgeverijp.be

Voor meer informatie zie Berenice Verhelst – Hero en Leander

De status en profilering van de literaire vertaler in het digitale tijdperk – Martin de Haan

Op dinsdag 15 Maart 2016 vindt aan de Universiteit van Maastricht een conferentie van Martin de Haan plaats. Martin de Haan  heeft de werken van Marcel Proust, Michel Houelbecq, Jean Echenoz en Milan Kundera vertaald. Hij is ook betrokken bij de projecten van de Nederlandse Taalunie en de Europese vertalersorganisatie CEATL.

Voor de conferentie zie CCW – Martin de Haan

Over Martin de Haan zie hier

La traduction: un carrefour interdisciplinaire (ULg)

Mardi 22 mars 2016 à 17 heures, M. le Professeur Daniel Gile de l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle tiendra à l’Université de Liège une conférence sur le thème de l’interdisciplinarité en traductologie. Votre participation est à confirmer pour le mardi 15 mars au plus tard.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce lien:  ULg – la traductologie : un carrefour interdisciplinaire

Colloquium Platform Vertalen & Vertaalwetenschap

Op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 2016 vindt in Münster het jaarlijkse colloquium van het Platform Vertalen & Vertaalwetenschap plaats.  Op donderdagnamiddag is het colloquium – in het Duits – toegankelijk voor een ruimer publiek en heeft het vertalingen van Nederlandse literatuur in het Duits als thema. Op donderdagavond is een podiumgesprek met drie vertalers en een auteur gepland. Op vrijdag staan de wetenschappelijke bijdragen over “Het parcours van Nederlands boek tot buitenlandse lezer” op het programma. De voertaal op donderdagavond en vrijdag is het Nederlands. Voorstellen voor lezingen van 20 minuten zijn welkom tot 31 maart 2016. Voor de Call for Papers zie CFP_Platformdag_Münster_2016.

Unlimited!

De onderzoeksgroep Translation, Interpreting and Intercultural Studies (TrICS) van de Universiteit Antwerpen organiseert een symposium op 29 april 2016 over de toegankelijkheid van live events. Toegankelijkheid, “accessibility”, wordt steeds meer de standaard en is een integraal deel van veel live events vandaag. Unlimited! wil hulde brengen aan deze ontwikkeling en de actuele toestand in kaart brengen, met speciale aandacht voor audiodescriptie, zowel audio-boventiteling als audio-ondertiteling, boventiteling voor slechthorenden en gebarentaal. Het volledige programma vindt u op Unlimited!

CETRA Summer School 2016

A provisional programme for the 28th CETRA Research Summer School (22 Aug – 2 Sep 2016 at KU Leuven, campus Antwerp) is now available at http://www.arts.kuleuven.be/cetra/programme. Since 1989, the CETRA Summer School in Translation and Interpreting Studies offers a unique setting for PhD students, postdocs and young scholars who spend two weeks of research under the supervision of a team of prominent scholars in Translation Studies. This year’s CETRA Chair Professor is Jeremy Munday (University of Leeds).

Applications for the Summer School are possible until April 8th. Please find all information about the application procedure at http://www.arts.kuleuven.be/cetra/application.