Cees Koster

Cees Koster studeerde Engels en Vertaalwetenschap aan de Rijks Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Op dit ogenblik is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht als universitair docent op het gebied van vertalen en vertaalwetenschap en als coördinator van de master Vertalen. Zijn onderzoek richt zich op verschillende deelgebieden van de vertaalwetenschap: vertaalsociologie, vertaalgeschiedenis (voornamelijk 19e en 20e eeuw), vertaalkritiek en vertaaldidactiek. Hij is redacteur van Filter. Tijdschrift over vertalen en van de reeks ‘Approaches to Translation Studies’ (uitgeverij Brill) en hij heeft zitting in de International Advisory Board van The Translator (Routledge). Hij is voorzitter van de jury voor Martinus Nijhoff Vertaalprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds en lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Hij is auteur van From World to World. An Armamentarium for the Study of Poetic Discourse in Translation (2000), van De Hollandsche Vertaalmolen. Nederlandse beschouwingen over vertalen, 1820-1885 (2002) en van (samen met Ton Naaijkens)  Een vorm van lezen. Nederlandse beschouwingen over vertalen, 1885-1940 (2002). Hij is medesamensteller van Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap (20102).

Op dit ogenblik werkt hij aan een biografie van de vertaler Pé Hawinkels (met financiële steun van het Nederlands Letterenfonds) en aan een geschiedenis van het vertalen in het Nederlandse taalgebied (samen met Theo Hermans en Ton Naaijkens).

Contact: c.koster@uu.nl

Publicaties

Ceeszw