Lieve Jooken

Lieve Jooken promoveerde aan de KU Leuven op een studie van taalkundige concepten in de Schotse Verlichting, met name de bijdragen van James Burnett, Lord Monboddo, aan het origin-of-language debat. Zij doceert cultuurgeschiedenis van Groot-Brittannië aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Haar onderzoek focust op vertaling als culturele transfer van Frans en Brits filosofisch discours in de achttiende eeuw (Locke, Hume, La Mettrie, Rousseau …). Daarbij komen de volgende invalshoeken aan bod: de agency van de vertaler, de typologische interpretatie van de vertaler als mediator in teksten en parateksten, en de print-culturele dimensie van de transfer van ideeën (recensies in tijdschriften, advertenties, gravures).

Contact: Lieve.Jooken@UGent.be

Publicaties

lieve_jooken (2)