Doelstellingen

Met CLIV willen wij het volgende bereiken:

  • Het bestaande onderzoek (masterproeven, doctoraal en postdoctoraal) inventariseren ten behoeve van huidige en toekomstige onderzoeksactiviteiten;
  • Onderzoekservaring uitwisselen en -thema’s op elkaar afstemmen door het organiseren van lezingen, workshops, seminars en colloquia, wat moet resulteren in gemeenschappelijke publicaties, gemeenschappelijk promotorschap van doctoraten en gezamenlijke wetenschappelijke projectaanvragen. Prioritair onderzoekszwaartepunt bij al deze initiatieven is het zichtbaar maken van de vertaler. Zowel concrete case studies als theoretische implicaties van de behandelde onderwerpen zullen aan bod komen;
  • Op zoek gaan naar institutionele samenwerkingsverbanden met nationale en internationale partners uit het veld;
  • Het onderzoek inbedden in het onderwijsaanbod op het vlak van literair vertalen, dit zowel binnen de UGent als de VUB, als in de vorm van gastcolleges of vertaalateliers.