Francis Mus

Francis Mus (1983) is docent Frans en vertaalwetenschap bij de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie aan de Universiteit Gent. Voorheen werkte hij als docent aan de Universiteit van Luik en als (post)doctoraal onderzoeker aan de KU Leuven, de Université Lille III, en de Universiteit Antwerpen, waar hij nog steeds geaffilieerd onderzoeker is. Hij spendeerde verschillende onderzoeksverblijven in Canada, vooral aan McGill University (Montreal) en aan de University of Toronto.

Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak van de (Franse) literatuurwetenschap en de vertaalwetenschap. In zijn doctoraat bestudeerde hij de internationalisering van de Belgische avant-garde: door middel van een discoursanalyse van Franstalige en Nederlandstalige kunsttijdschriften onderzocht hij hoe binnen de literaire kritiek de notie ‘internationalisme’ een invloed uitoefende op de zichtbaarheid en de definitie(s) van vertaling. Daarna interesseerde hij zich voor de internationale circulatie van muziek en literatuur, aanvankelijk aan de hand van de receptie van het werk van Leonard Cohen, zowel in Canada als op internationale schaal. Vervolgens verbreedde hij dit perspectief met de publicatie van een Nederlandstalig boek over muzikanten-schrijvers, Grondtonen, en de coördinatie van een special issue, samen met Sarah Neelsen, van het tijdschrift JoSTrans over ‘translation and plurisemiotic practices’. In zijn huidige onderzoek werkt hij over zichtbaarheid en discretie bij de representatie van vertalers en vertalingen.

Francis heeft gepubliceerd in heel wat internationale tijdschriften in de vertaal- en literatuurwetenschap, waaronder TTRJoSTransOrbis Litterarum, Canadian Review of Comparative Literature, en Cadernos de Tradução. Zijn monografie The Demons of Leonard Cohen (2020) werd bekroond met de literatuurprijs van de provincie Oost-Vlaanderen en was een finalist van de Foreword INDIES Book of the Year Awards.

Francis doceert voornamelijk vakken over Franse cultuurgeschiedenis en vertaling/vertaalwetenschap (Frans-Nederlands). Hij is redacteur van het tijdschrift JoSTrans, zetelt in het wetenschappelijk comité van de collectie ‘Truchements’ (Universiteit van Luik)  en is lid van de onderzoeksgroepen TRACE, CLIV, CERES en CETRA.

In zijn onderzoek interesseert hij zich voor:

  • literaire vertaalwetenschap (francofone literaturen; literaturen in België; vertaling Frans-Nederlands)
  • vertaling en muziek (Leonard Cohen, populaire en klassieke muziek)
  • vertaling en multimodaliteit, vertaling en zichtbaarheid (vertaalethiek)
  • literaire meertaligheid en/in vertaling

Contact: francis.mus@ugent.be

Publicaties