Tom Toremans

Tom Toremans doceert Engelse literatuur en literatuurwetenschap aan de KU Leuven (Campus Brussel). Hij promoveerde op een proefschrift over Thomas Carlyles vertaling van het Duitse Idealisme. Hij verbleef als postdoctoraal onderzoeker (2007) en als genomineerd research fellow (2008) aan het Institute for Advanced Studies in the Humanities van de University of Edinburgh en is lid van de stuurgroep van het Centre for Reception Studies (CERES, www.receptionstudies.be). Zijn onderzoek spitst zich toe op de Britse Romantiek, (post-)Romantische Schotse literatuur, esthetische ideologie en vertaal- en receptiestudies. Hij publiceerde over Romantische auteurs (Coleridge, Wordsworth, Carlyle, Scott,de Quincey), over hedendaagse literatuur (Gray, Kelman, Warner, Albahari, Coetzee), literaire theorie (de Man, Derrida) en over de receptie en vertaling van Britse literatuur in de Lage Landen. Zijn huidige onderzoek concentreert zich op Brits-Romantische theorie en praktijk van de vertaling.

Persoonlijke website: http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00042096
Online publicaties: http://kuleuven.academia.edu/TomToremans

Tom Toremans