Lut Missinne

Lut Missinne is sinds 1999 hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster. Zij promoveerde aan de KU Leuven op een studie over literatuuropvattingen in Vlaamse tijdschriften van het interbellum (Kunst en Leven 1994). Zij doceert twintigste-eeuwse Nederlandse letterkunde en het vak ‘vertaalgeschiedenis en vertaalwetenschap’. Ze is programmaverantwoordelijke van de Masterstudie ‘Niederländisch-Deutsch: Literarisches Übersetzen und Kulturtransfer’/Interdisziplinäre Niederlandistik.

Ze verrichtte onderzoek naar de receptie van Nederlandse literatuur in Duitse vertaling en naar culturele bemiddelaars tussen Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Momenteel staan reisliteratuur, autobiografische literatuur en autofictie in haar onderzoek centraal. Over dit laatste verscheen in 2013 Oprecht gelogen. Autobiografische romans en autofictie in de Nederlandse literatuur na 1985. (Nijmegen, Vantilt)

Contact: lut.missinne@uni-muenster.de

lmissinnezw