Berenice Verhelst

Berenice Verhelst is universitair docent in de opleidingen Klassieke Talen en Ancient Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op laatantieke poëzie en de epische traditie (Grieks en Latijn). Haar interesse in literair vertalen komt in de eerste plaats voort uit haar eigen vertaalpraktijk en onderwijspraktijk. In 2016 publiceerde zij een poëtische vertaling van Hero en Leander van de Griekse dichter Mousaios. Momenteel werkt zij ook mee aan de nieuwe Engelse vertaling van de Dionysiaka van Mousaios’ grote voorbeeld Nonnos van Panopolis. Van 2015 tot 2021 doceerde zij (met wisselende medelesgevers) het vak “Vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken” aan de Universiteit Gent en begeleidde ze regelmatig bachelor- en masterscripties in verband met vertalen. In het verlengde van haar onderwijspraktijk publiceerde ze onder meer “‘Geleende pluimen’ : Grieks en Latijn in vertaling door de eeuwen heen.” (Tetradio 29 [2020], 121–146) en (met Stijn Praet)  “Teaching Translation Theory and Practice.” (Journal of Classics Teaching 21 [2020] 31–35).

Contact: b.verhelst@uva.nl

foto_berenice_zw