Bram Lambrecht

Bram Lambrecht studeerde Taal- en Letterkunde (Nederlands-Frans) aan de KU Leuven en promoveerde er op een proefschrift met de titel Een pedagogisch project. Publieksliteratuur uit Vlaanderen tijdens het interbellum (Garant, 2018). Na een postdoctoraal project over rouwpoëzie werkt hij nu als docent Nederlands en Vertaalwetenschap in de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de UGent. Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak van de neerlandistiek, de literatuur- en de vertaalwetenschap. Hij heeft en bijzondere interesse in moderne poëzie en populaire cultuur. Momenteel bereidt hij een project voor over (transnationale en -mediale) vertalingen van genrefictie sinds de vroege twintigste eeuw.

Contact: Bram.Lambrecht@UGent.be

Publicaties