Michael Boyden

Michael Boyden is hoofddocent Amerikaanse letterkunde aan de universiteit van Uppsala in Zweden. Hij studeerde Germaanse Talen en Literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Leuven, met studieverblijven aan Edinburgh University, de University of British Columbia, en Queen’s University Belfast. Hij promoveerde in 2006 met een proefschrift over de Amerikaanse literatuurgeschiedschrijving. Daarna werkte hij als postdoctoraal onderzoeker aan Harvard University, de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent. Hij publiceerde ondermeer over de impact van vertaling op narratieve teksten en de vertaalproblematiek in migrantenliteratuur (zelfvertaling, code switching, literaire diglossie). Zijn huidige onderzoek is gericht op de receptie van buitenlandse revolutionaire ideeën in de Amerikaanse literatuur tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw.

Contact: michael.boyden@engelska.uu.se

Publicaties

michael