Winibert Segers

Winibert Segers is docent aan de KU Leuven (Campus Antwerpen). Hij begeleidt de ateliers Administratief, Cultureel en Medisch vertalen Frans Nederlands. Hij doet onderzoek in de volgende domeinen: vertaalethiek (Berman, Derrida), vertaalevaluatie (Preselected Items Evaluation, evaluatie van vertaalcompetentie), vertaaltheorie (Benjamin), vertaling van historische reisverslagen, vertaling van Franse chansons, vertaling van de romans van Françoise Sagan, missionarissen-vertalers en tolken-taalstoornissen-interculturaliteit.

Contact: Winibert.Segers@kuleuven.be

Publicaties

winibert