International conference T&R 5

Appel à communications / Call for papers
Colloque international / International conference T&R 5 

Théories & Réalités en Traduction & Rédaction 5
Theories & Realities in Translation & wRiting 5

Écrire, traduire le voyage / Writing, translating travel

Anvers / Antwerp
Jeudi 31 mai & vendredi 1 juin 2018 / Thursday 31 May & Friday 1 June 2018

Veuillez adresser votre résumé (question de recherche, corpus, résultats, références…) d’environ 500 mots avant le 9 janvier 2017 à: Heidi.Verplaetse@kuleuven.be et Winibert.Segers@kuleuven.be

Please submit an abstract (research question, corpus, results, references…) of approximately 500 words by 28 February 2017 to: Heidi.Verplaetse@kuleuven.be and Winibert.Segers@kuleuven.be

For more information on conference topics please see T&R5 Antwerp 2018
Full Call for papers T&R5 Anvers Antwerp 2018

Conference: “Translation Studies and Children’s Literature. Current Topics and Future Perspectives”

TRANSLATION STUDIES AND CHILDREN’S LITERATURE
CURRENT TOPICS AND FUTURE PERSPECTIVES

Since the publication of pioneering works by Göte Klingberg, Riitta Oittinen and Zohar Shavit in the 1970s and 1980s, the translation of children’s literature has attracted the attention of many scholars in various fields. On 19 and 20 October 2017, KU Leuven and the University of Antwerp (Belgium) will organise an interdisciplinary conference on Translation Studies and Children’s Literature that aims to investigate the intersection between translation studies and children’s literature studies, offer a state of the art of current trends in the study of children’s literature in translation, and consider future perspectives for this field. How can the concepts, methods and topics used to study children’s literature contribute to the field of Translation Studies? What research questions are opened up by studying children’s books from a Translation Studies perspective? And what potential avenues have only recently been opened up, or remain as yet uncovered? The conference will take place on the occasion of the academic retirement of Prof. dr. Jan Van Coillie (University of Leuven), a pioneer in this area of study.

We welcome proposals on topics relating to promising lines of research integrating Translation Studies and Children’s Literature Studies, including:
– globalisation/localisation/glocalisation (including English as a lingua franca)
– ideological shifts in the translation process
– ethical aspects of translating children’s literature
– the reception of translated children’s books
– the role of institutions and mediators (translators, publishers, agents, critics etc.)
– intermedial translation (including digital picturebooks)
– the benefits of applying literary approaches such as digital humanities or cognitive sciences to the study of children’s literature in translation
– new impulses from established approaches such as stylistics, memory studies, genetic criticism or reception studies

The conference will be held in Brussels (19 October 2017) and Antwerp (20 October 2017) and will be preceded by a master class on translating Children’s Literature (for Dutch-speaking students) on 18 October 2017 in Brussels. The working language of the conference will be English although simultaneous interpreting can be provided upon request (please indicate in your proposal).

Keynote speakers are:
Gillian Lathey (University of Roehampton London, UK)
Cecilia Alvstad (University of Oslo, Norway)
Emer O’Sullivan (University of Lüneburg, Germany)
Jan Van Coillie (University of Leuven, Belgium)

Please send your proposals (300 words) by March 15th 2017 to Jack.McMartin@kuleuven.be. We will give notice by April 30th 2017.

Link: https://receptionstudies.be/2017/01/09/translation-studies-and-childrens-literature-current-topics-and-future-perspectives/

THE ORGANIZING COMMITTEE
Elke Brems (University of Leuven)
Jan Van Coillie (University of Leuven)
Vanessa Joosen (University of Antwerp)

University of Leuven (Campus Brussels)
Hilde Catteau
Theresia Feldmann
Ellen Lambrechts
Jack McMartin
Erwin Snauwaert
Myrthel Van Etterbeeck
Ann Vlasselaers

University of Antwerp
Katrien Liévois
Frauke Pauwels
Aline Remael

THE SCIENTIFIC COMMITTEE
Elke Brems (University of Leuven)
Jan Van Coillie (University of Leuven)
Luc Van Doorslaer (University of Leuven)
Vanessa Joosen (University of Antwerp)
Barbara Kalla (Wrocław University, Poland)
Cees Koster (Utrecht University, The Netherlands)
Helma Van Lierop (Tilburg University, The Netherlands)
Monika Wozniak (Sapienza University Rome, Italy)

Symposium: Getuigenis in vertaling

Symposium: Getuigenis in vertaling Gent, 28 november 2017

Op dinsdag 28 november 2017 organiseren onderzoeksgroepen CLIV (Centrum voor Literatuur in Vertaling -UGent en VUB), CERES (Centre for Reception Studies – KU Leuven) en CMSI (Cultural Memory Studies Initiative -UGent) samen met de Stichting Auschwitz een symposium over ‘Getuigenis in vertaling’. Het symposium zal plaatsvinden aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent.

Het opzet van deze dag is om het belang, de impact en de ethische dimensie van vertaling te onderzoeken voor literaire en niet-literaire getuigenissen uit de 20e en 21e eeuw. De voertaal is het Nederlands, maar het bestudeerde corpus kan anderstalig zijn. Er is aandacht voor narratieven van vlucht en verdrijving in de context van oorlog of etnische zuivering, slavernij, politieke gevangenschap onder dictaturen, en onderdrukking in postkoloniale contexten.

Naast een keynote lecture en een panel van vertalers staat een reeks academische lezingen gepland rond het thema. Mogelijke invalshoeken zijn:
Vertaling, getuigenis en trauma Wat zijn de ethische implicaties van het vertalen van traumanarratieven? Welk ‘verlies’ wordt hier vertaald? Hoe kunnen we voorbij de ‘onvertaalbaarheid’ van trauma denken? Hoe kunnen we de relatie tussen de vertaler en de getuige begrijpen? Hoe wordt de passage de témoin gegarandeerd in vertaling? Wat is de relatie tussen secundaire getuigenis van literatuur (postmemory, maar ook kinderliteratuur) en de vertaling ervan? Kan de vertaler secondary witness zijn? Vertaling, getuigenis en maatschappij Wanneer, waarom en voor wie worden getuigenissen vertaald? Welke culturele of politieke factoren spelen mee? Hoe wordt de vertaling ontvangen? Welke functie krijgt de tekst in de doelcultuur? Hoe wordt de problematiek van de oorspronkelijke getuigenis geactualiseerd? In welke zin kan vertaling deel uitmaken van het maatschappelijke project van de getuigenis (een stem geven aan overlevenden of minderheden, onrecht aanklagen, politieke verandering bepleiten)? Welke rol spelen vertalers precies in de transmissie van de historische kennis of maatschappijkritiek die zit vervat in de getuigenis? Op welke manier kan vertaling ingezet worden om een dominant discours te versterken, en hoe kan het een vorm zijn van verzet tegen bepaalde instellingen of praktijken?

Abstracts (300 woorden) voor een lezing van 20 minuten in het Nederlands stuurt u ten laatste op 1 maart 2017 naar Anneleen.Spiessens@UGent.be. Vermeld duidelijk uw naam en academische affiliatie, en voeg een korte biografie toe (maximaal 150 woorden). Een selectie van papers wordt na peer review gebundeld in een thematisch dossier voor het vertaaltijdschrift Filter (VABB).
Organiserend comité: Elke Brems (KU Leuven), Ilse Logie (UGent), Désirée Schyns (UGent), Arvi Sepp (VUB/UAntwerpen), Anneleen Spiessens (UGent) en Tom Toremans (KU Leuven).