Anja van de Pol-Tegge

Anja van de Pol-Tegge behaalde in 2017 een Master of Arts in het vertalen aan de VUB. In september 2021 verdedigde ze haar doctoraatsthesis getiteld “Belgische literaturen in Duitse vertaling – Meertaligheid en cultuuroverdracht (1945 tot heden)”. De studie presenteert een complexe onderzoeksopzet van vertaalstudies: ze is gewijd aan vragen van vertaalreceptie, die zowel het literaire veld van België als broncontext als dat van de doelcontext, de Bondsrepubliek Duitsland, belichten als basis en achtergrond voor tekstuele analyses, die op hun beurt socio-historisch gecontextualiseerd worden. Op deze manier verbindt het werk een literair-sociologische situering met filologische analyses en toont zo aan hoe vertaalstudies een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een transculturele discoursgeschiedenis. De meertalige benadering die hier wordt gevolgd, vult een lacune in het receptieonderzoek van de Belgische literaturen, vooral door de aandacht voor beide grote taalgemeenschappen van België.

Contact: anja.vandepol@vub.be