Philippe Vanhoof

Philippe Vanhoof (°1998) is mandaatassistent in de vertaalwetenschap bij de afdeling Frans van het Departement Vertalers en Tolken van de Universiteit Antwerpen en lid van de onderzoeksgroep TricS (Translation, Interpreting and Intercultural Studies) en het onderzoeksnetwerk A*, dat interdisciplinair onderzoek promoot binnen gender- en seksualiteitsstudies. Hij behaalde een master in het tolken aan de Universiteit Gent met een scriptie over de intrinsieke vreemdheid en vertaalstrategieën van pseudovertalingen. Vervolgens verkreeg hij een master in het (literair) vertalen aan de KU Leuven in Antwerpen. Zijn masterproef betrof een masochistische theoretisering van de vertaaldynamiek vanuit psychoanalytische en filosofische invalshoek. Daarna verhuisde hij naar Frankrijk en bemachtigde hij een master in de Franse letterkunde aan de Université Jean Moulin Lyon III met een mémoire over de erotopoëtiek van de literaire pornografie van Pierre Louÿs. Hij bundelde die academische interesses in een proefschrift, waaraan hij momenteel sleutelt, over Nederlandse vertalingen van Franse literaire pornografie in het licht van erotopoëtiek, erotische vertaalparadigma’s en de ideologische, vertaalkundige en transculturele dimensies van intellectuele en seksuele geschiedenis. In zijn bescheiden vrije tijd vertaalt hij proza en poëzie uit het Frans, Engels en Russisch – meestal voor het plezier.

Contact: Philippe.Vanhoof@uantwerpen.be