Miguel Á. Guerra

Miguel Á. Guerra is doctoraatbursaal aan de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van Universiteit Gent. Na het behalen van een Master in Franse Filologie (Universitat de Barcelona) en in Vergelijkende literatuurwetenschap (Université Paris-Sorbonne), werkte hij als docent Frans aan de Universiteit van Salamanca en als “professeur agrégé” Spaans in het secundair onderwijs in Parijs. Zijn doctoraal project (2020-2024) onderzoekt hoe censoren, vertalers, uitgevers en andere actoren keken naar, en vorm gaven aan de Nouveau Roman in Spanje onder Franco. Aansluitend op zijn Master onderzoek, is hij tevens geïnteresseerd in de relaties tussen populaire fictie en de contemporaine roman in het Frans, Italiaans en Spaans.

Contact: Miguel.Guerra@UGent.be

Publicaties