Bettina Brandt

Bettina Brandt is opgegroeid in Duitsland, Nederland en in Franstalig België. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in Duitse en Franse taal-en letterkunde en gepromoveerd aan Harvard University in de vergelijkende literatuurwetenschap. Na haar promotie doceerde zij o.a aan MIT, Columbia University en Montclair State University. Tegenwoordig is zij aangesteld aan de Pennsylvania State University. Brandt doet  onderzoek naar en schrijft o.a. over hedendaagse Duitstalige literatuur, de praktijk en de theorieën  van de avant-gardes, literaire meertaligheid en vertalen, Duits-Joodse en vroegmoderne culture relaties. Samen met Désirée Schyns vertaalt Brandt Duitse gedichten en proza van Yoko Tawada in het Nederlands. Ook vertaalt zij regelmatig prozateksten van hedendaagse Duitstalige auteurs (Yoko Tawada, Esther Dischereit, Doron Rabinovici) in het Engels.

Contact: ubb2@psu.edu

http://bettinabrandt.weebly.com/