Michel De Dobbeleer

Michel De Dobbeleer (PhD Oost-Europese talen en culturen), slavist, classicus en italianist, onderzoekt tijdens zijn postdocproject (Universiteit Gent, 2015-2018) de (re)presentatie van de Oost-Europese letteren in 19e-eeuwse wereldliteratuurgeschiedenissen. De beschikbaarheid en verspreiding in westerse vertalingen, bloemlezingen … van de Oost-Europese literaturen behoort dan ook tot zijn voornaamste onderzoeksinteresses. Inzake literatuur in vertaling publiceerde hij over pseudovertalingen (‘tussen’ Rusland en het Westen) en over Elsschots Kaas in de Sovjet-Unie. Ander onderzoek binnen het domein van de world literature studies betreft o.a. (vertalingen van) literatuurgeschiedenissen, westerse verstrippingen van Slavische klassiekers en het thema van de belegering in zgn. world epics.

 

Contact: Michel.DeDobbeleer@UGent.be

Publicaties

Michel De Dobbeleer