Applications for the 2019 Translation Lab

Residency Dates: November 5-16, 2019
Application Deadline: July 15, 2019

Art Omi: Writers is now seeking proposals for Translation Lab 2019, a 12-day special, intensive residency for four collaborating writer-translator teams in the fall of 2019.

Art Omi: Writers will host four English language translators in New York’s Hudson Valley for 12 days. These translators will be invited along with the writers whose work is being translated into English. All text-based projects—fiction, nonfiction, theater, film, poetry, etc.—are eligible.

Meer informatie: http://www.artomi.org/residencies/writers/apply-for-translation-lab?fbclid=IwAR1KGB-iRDXNg8z30IjMQV-D_EYlAwurWgRE7xr9iPkB4ufNGlT0cFttNvo

Vacature doctor-assistent Engels UGent

OVER DE UGENT

 De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. 

 

UW OPDRACHT 

 • U besteedt minimum 70% van uw opdracht aan hoogstaand en productief wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de vertaal- of tolkwetenschap, meertalige communicatie, (ver)taalverwerving, terminologie of taaltechnologie (onderzoeksgroep EQTIS, TRACE, MULTIPLES of LT3).
 • U werkt mee aan het onderwijs op bachelor-, master- of postgraduaatsniveau in de afdeling Engels.
 • U verleent ondersteuning bij het uitschrijven van onderzoeksprojecten en het coachen van PhD studenten binnen de onderzoeksgroep.
 • U begeleidt bachelor- en masterscripties.

 

 

UW PROFIEL 

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift op het gebied van de vertaal- of tolkwetenschap, meertalige communicatie, (ver)taalverwerving, taaltechnologie, taal- en letterkunde of van een gelijkwaardig erkend diploma met Engels. Aan de diplomavereisten moet voldaan zijn op de datum van aanstelling.
 • U hebt reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht binnen het domein van de vertaal- of tolkwetenschap, meertalige communicatie of de taaltechnologie, gestaafd door recente publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten.
 • U beheerst het Engels op het niveau C2 van het ERK (Europees Referentiekader) of als moedertaalspreker.
 • Ervaring in het academische onderwijs in een of meer van bovenstaande gebieden strekt tot aanbeveling.
 • U hebt een uitgesproken interesse voor studentenbegeleiding in de academische en/of voortgezette academische opleiding.

 

 

ONS AANBOD 

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van drie jaar. De aanstelling kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden éénmalig worden hernieuwd voor een termijn van maximum drie jaar. Opgelet: Indien u reeds eerder werd aangesteld als doctor-assistent aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap kan u niet kandideren.
 • De datum van indiensttreding wordt voorzien ten vroegste op 1 september 2019.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP5. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

 

 

INTERESSE? 

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd. 

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie: 

 • In het veld ‘Cv’: uw cv en een overzicht van relevante wetenschappelijke publicaties (samengevoegd als één pdf-bestand)
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kan u aanvragen via www.naricvlaanderen.be.
 • een tekst (max. 1500 woorden) waarin u wu visie met betrekking tot de functie uiteenzet, inclusief een concreet  onderzoeks- en publicatieplan.

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB. 

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren. 

 

MEER INFORMATIE 

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Sonia Vandepitte (sonia.vandepitte@ugent.be)

Museums in literature

7-8 November 2019

International colloquium

Université Paris 8-St-Denis
Université Paris Nanterre
Musée d’art et d’histoire Paul Éluard, Saint-Denis
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

This international conference is part of the MuséaLitté research programme on the interaction between museums and literature.

Museums are both highly symbolic spaces and sites for the construction and dissemination of culture. Writers visit, appropriate, and mediatise all kinds of museums (Public or private, natural history museums, ethnographic collections, science and technology museums, art galleries, cabinets of curiosities, world expositions) as well as places where literature is preserved and classified (libraries, literary archives, and manuscript centres).

Museums and museum-like spaces, be they real, imaginary or revisited, are discussed, represented, or narrativised in all literary genres. Participants are invited to study their representation in fiction, poetry, drama, biography, essay, exhibition notebooks and travel journals, or iconotextual works such as bandes dessinées, comics, graphic narratives, children’s picture story books, hypermedia works.

In what ways are museums, themselves sites of preservation, ordering and patrimonialisation of the material world as well as spaces of fabrication and dissemination of narratives, fictionalised or integrated into argumentative or theoretical discourse? Are museums described as spaces of mediation of living and vital art or of deadly accumulation? Do literary discourses on museums and like spaces express dislike or admiration? Between reality and fiction, material culture and representation, museums are paradoxical loci. Paul Valéry sees them as oxymorons, “a hubbub of congealed creatures” (“tumulte de créatures congelées” (“Le problème des musées”, 1923), and Michel Foucault categorises them as “heterotopias” (“Other Spaces”, 1967). As sanctuaries or common graves, spaces of knowledge and aesthetic experience between isolation and interaction, order and disorder, what poetics do they inform?

We invite proposals for 20 minute contributions in English or French focusing on European literature from any period. We welcome submissions with theoretical, comparative, or diachronical perspectives, as well as case studies.

The conference will be held in English and French.

Please send proposals (500 words max.) and short bio-bibliographies to Charlotte Estrade (Université Paris Nanterre) and Caroline Marie (Université Paris 8): musealitte@gmail.com no later than July 10th 2019.

Applicants will be notified by Monday September 2nd 2019.

CFP_MUSEUMS_IN_LITERATURE_International