Promotie Gys-Walt Van Egdom

Op dinsdag 30 juni vindt aan de VUB (lokaal E0.12, 15u) de promotie plaats van Gys-Walt Van Egdom. Zijn proefschrift is getiteld

Naar een ethiek van de literaire vertaling

De leescommissie bestaat uit de volgende leden:

Daniel Acke – voorzitter van de jury (Vrije Universiteit Brussel)
David Gullentops – promotor (Vrije Universiteit Brussel)
Désirée Schyns – extern jurylid (Universiteit Gent)
Winibert Segers – extern jurylid (Katholieke Universiteit Leuven)
Arvi Sepp – intern jurylid (Vrije Universiteit Brussel/Universiteit
Antwerpen)
Marc Vanden Bossche – intern jurylid (Vrije Universiteit Brussel)

Platform vertaalwetenschap en vertalen in de Lage Landen

Vrijdag 26 juni 2015

Universiteit Antwerpen
Dept. Toegepaste Taalkunde / Vertalen en Tolken
Schildersstraat 41 (wegbeschrijving)
2000 Antwerpen
(aula 126)

Programma (samenvattingen van de bijdragen)

10u30
Ontvangst met koffie en thee
11u00
Welkomstwoord

Sessie 1: literatuur en vertaling
(sessievoorzitter: Ton Naaijkens)
11u10
Kerstin Kamp (Münster & Nijmegen)
Paratekst in Duitse vertalingen van Middelnederlandse teksten door de eeuwen heen
11u35
Elies Smeyers (UCLouvain & UGent)
Hugo Claus in het Frans. Een multidisciplinaire benadering van de theatervertalingen en van hun impact op het auteursbeeld en op de receptie van een succesvolle culturele transfer
12u00
Klaartje Merrigan (KULeuven)
Ethosconstructie en poëtica van het tweetalige schrijven in het oeuvre van Nancy Huston (1984-2002)
12u25
Discussie

13u
Broodjeslunch
Studentenrestaurant Karibu, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Sint-Rochusstraat 36

Sessie 2: taal en taalgebruik in vertaling
(sessievoorzitter: Eric Metz)
14u30
Nina Reviers (UAntwerpen)
Van beeld naar woord: een corpusstudie van het taalgebruik in Nederlandstalige audiobeschrijvingen
14u55
Anniek Kool (UUtrecht)
Partikels vertalen: een onderzoek naar de frequentie en toepassing van partikels in vertaald en oorspronkelijk Nederlands
15u20
Hanne Cardoen (UMons)
Pilootstudie: Hoe zien efficiënte notities eruit? Het mogelijk verband tussen notities, ervaring, moeilijkheidsgraad en accuraatheid bij consecutief tolken
15u45
Discussie

16u15
Slot

16u30
Borrel