Hans Vandevoorde

Hans Vandevoorde is als hoofddocent Nederlandse letterkunde verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en als vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent. Publiceert over de literatuur en cultuur van de negentiende en twintigste eeuw en over hedendaagse poëzie. Hij is hoofdredacteur van het Cahier voor Literatuurwetenschap en coördineert samen met Lars Bernaerts & Bart Vervaeck de alliantieonderzoeksgroep SEL (Studiecentrum voor Experimentele Literatuur). Hij begeleidt proefschriften over de receptie van het surrealisme in de Vlaamse poëzie van de jaren zestig, over documentaire literatuur, over dagboeken in de Tweede Wereldoorlog en de verhouding beeldende kunst-literatuur. Zijn interesse gaat onder meer uit naar de receptie van buitenlandse literatuur in vertaling en naar culturele transfer (histoire croisée).

Contact: hans.vandevoorde@vub.be

Publicaties

hans