Alexandra Sanchez

Alexandra Sanchez behaalde een doctoraat in de vertaalwetenschap aan de KU Leuven (Campus Antwerpen). Intussen is haar proefschrift in boekvorm gepubliceerd onder de titel Discourses of Migration in Documentary Film: Translating the Real to the Reel (Palgrave Macmillan). Vandaag is Alexandra “professor in de audiovisuele vertaling” aan de UGent, waar ze audiovisuele vertaling (ondertiteling, dubbing, audiodescriptie) doceert. Ze werkt er verder op de audiovisuele transfer van migratie – een onderzoekslijn die ze tijdens haar doctoraat is beginnen uitbouwen. Ook is Alexandra geïnteresseerd in vertaling als interculturele transfer, de raakvlakken tussen de vertaal- en de communicatiewetenschap en de meerwaarde van vertaaltheorie als transdisciplinair heuristisch middel.

Contact: Alexandra.Sanchez@UGent.be