Anneleen Spiessens

Anneleen Spiessens behaalde haar doctoraat aan de UGent met een proefschrift over getuigenissen van génocidaires tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Rwanda. Ze deed onderzoek naar de ethische vragen die deze daderteksten oproepen, naar de relatie tussen discours en geweld, tussen document en fictie, en naar de rol van vertaling in de representatie van extreem geweld. De discursief-scenografische keuzes van de betrokken agenten  in het tekstproductieproces (journalist-schrijver, uitgever, vertaler) en hun ethische positionering tegenover de basistekst werden hierbij geanalyseerd als kritisch contradiscours. Voor haar postdoctoraal onderzoek concentreert Anneleen Spiessens zich op beeldvorming in conflictsituaties. Via Critical Discourse Analysis en framinganalyse bestudeert zij hoe de verschillende partijen worden voorgesteld – of zichzelf voorstellen – en hoe culturele en politieke identiteiten worden geconstrueerd.

Contact: Anneleen.Spiessens@UGent.be

Publicaties

anneleen