Anneleen Spiessens

Anneleen Spiessens is als docent verbonden aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Ze is de auteur van Quand le bourreau prend la parole: témoignage et fiction (Droz 2016), waarin ze de complexe opbouw en transmissie van (vertaalde) dadergetuigenissen analyseert. Haar focus ligt daar op teksten over politiek geweld tijdens de Holocaust en de Rwandese genocide. Ze is eveneens co-redacteur van het Routledge Handbook of Translation and Memory dat weldra verschijnt en een overzicht biedt van onderzoek op het kruispunt van vertaalwetenschap en Memory Studies. Voor haar recentste project bestudeert ze vertaling in een museale context.

Haar interesse gaat uit naar onderzoek over:

– Vertaling en herinnering (persoonlijke herinneringen, collectieve en culturele herinnering, travelling memory)
– Vertaling en getuigenis (secondary witnessing, herinneringsoverdracht, trauma, dadergetuigenissen)
– Vertaling in het museum (vertaling en ruimte, vertaalbeleid, vertaling en representatie van de Ander)
– Vertaling en ideologie (politieke vertaling, censuur, identiteit)
– Vertaling en conflict (met name over de Holocaust, Rwanda, Rusland)
– Nieuwsvertaling (vertaald journalistiek discours, global news)
– Vertaalethiek en rol van de vertaler

Contact: Anneleen.Spiessens@UGent.be

Publicaties

anneleen