Jo De Brie

Jo De Brie is sinds september 2022 doctoraatsstudente aan Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de UGent en maakt deel uit van de onderzoeksgroep TRACE. Ze behaalde een master in de politieke wetenschappen en een master in het vertalen (Nederlands, Engels, Spaans), en deed al professionele ervaring op bij de Europese Commissie (DGT) en het Vlaams Parlement.

Onder begeleiding van prof. dr. Bram Lambrecht doet ze onderzoek naar Nederlandse vertalingen van Engelse misdaadverhalen die tussen 1900 en 1940 als feuilleton werden gepubliceerd in Vlaamse kranten. De focus ligt op de normerende functie van de verhalen, die in verband zal worden gebracht met de ideologische achtergrond van de bestudeerde kranten.

Contact: jo.debrie@ugent.be