Jo De Brie

Jo De Brie is sinds september 2022 doctoraatsstudente aan Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de UGent en maakt er deel uit van de onderzoeksgroep TRACE. Ze behaalde een master in de politieke wetenschappen en een master in het vertalen (Nederlands, Engels, Spaans), en deed eerder al professionele ervaring op bij de Europese Commissie (DGT) en het Vlaams Parlement.

Onder begeleiding van prof. dr. Bram Lambrecht doet ze onderzoek naar Nederlandse vertalingen van Engelse misdaadverhalen die tussen 1920 en 1939 als feuilleton werden gepubliceerd in twee Vlaamse kranten (‘Vooruit’ en ‘Het Volk’). De focus ligt daarbij op literaire (en sociale) denkbeelden over criminaliteit en sociale klasse, en hoe die werden bepaald door de culturele en ideologische productiecontext.

Contact: jo.debrie@ugent.be