Guy Rooryck

Guy Rooryck promoveerde op een doctorale studie over de Mémoires van Saint-Simon (Droz, 1992), en specialiseerde zich in de achttiende-eeuwse literatuur tijdens de Verlichting. Hij doceert vertaling, Franse literatuur en cultuurgeschiedenis van Frankrijk aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Hij vertaalt zelf in het Frans en publiceert over literaire vertaling. Zijn huidige onderzoek richt zich op vertaling als culturele transfer van Frans en Brits filosofisch discours in de achttiende eeuw (o.a. Locke, Hume, La Mettrie, Rousseau …). Daarbij komen de volgende invalshoeken aan bod: de agency van de vertaler, de typologische interpretatie van de vertaler als mediator in teksten en parateksten, en de print-culturele dimensie van de transfer van ideeën (recensies in tijdschriften, advertenties, gravures).

Contact: Guy.Rooryck@UGent.be

Publicaties

guy