Publicaties

Arteel, I. 2015. “Groteske Texttheatralität. Zur Jelinek-Rezeption im niederländischen Theater”. In: P. Janke and T. Kovacs (eds.), “Postdramatik”. Reflexion und Revision. Wien: Praesens Verlag, pp. 448-463.

Arteel, I. 2014. “Jelinek on the Dutch-speaking stage. From marginal attention to dramaturgical success”. In: Austrian Studies, Vol. 22, pp. 43-58.

Arteel, I. and Lochtman, K. (eds.). 2013. Alterität. Tübingen: Stauffenburg Verlag.

Bernaerts, L. 2013. “De hausse van het experiment. Lyricisering in de jaren zestig”. In : L. Bernaerts, H. Vandevoorde & B. Vervaeck (eds.), Een eeuw lyrisch proza. Dossier van Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, No. 3, pp. 605-627.

Bernaerts, L., De Bleeker, L. & De Wilde, J. 2014. “Narration and Translation”. In : J. De Wilde, L. Bernaerts & L. De Bleeker (eds.), Narration and Translation. Special Issue of Language and Literature, Vol. 23, No. 3, pp. 203-212.

Bernaerts, L. “Dialogue in Audiophonic Narratives: the Case of Audio Drama”, in: Mildorf, J. & Thomas, B., Dialogue across Media. Amsterdam: John Benjamins, 2017, 205-223.

Crauwels, Geert (2014). The I and the Socialist Personality. The Questioning of an Ideological Concept in Post-GDR Literary Autobiographical Discourse. In Lams, Lutgard; Crauwels, Geert; Șerban, Henrieta Anișoara (eds). Totalitarian and Authoritarian Discourses: a Global and Timeless Phenomenon? Oxford: Peter Lang, pp. 37-54

Crauwels, Geert (2011). Über die sprachlose Sprache. Modi memorandi und Collage als Kompositionstechnik in ‚Der Mensch erscheint im Holozän‘. In de Vin, Daniel (ed.). Max Frisch. Citoyen und Poet. Göttingen: Wallstein Verlag, pp. 106-119

Crauwels, Geert (2010). ‘Und der Zukunft zugewandt.’ Abschied von Kindheit und Jugend in der Ex-DDR-Literatur. Drei diskursive Lesarten. Leuven (Diss., 482 p.)

De Dobbeleer, M. 2017. “A Communist Compromise: Introducing Willem Elsschot’s Cheese Soviet Style”. In: E. Brems, O. Réthelyi & T. van Kalmthout (eds.), Doing Double Dutch: The International Circulation of Literature from the Low Countries. Leuven: Leuven University Press (in press).

De Dobbeleer, M. & Van Poucke, P. 2016. “Literaire hypes in het interbellum: schone leien en de pseudovertalingen van “Jim Dollar” en “Boris Robazki””. In: Interférences littéraires / Literaire interferenties, Vol. 19 (special issue: Enjeux métafictionnels de la pseudo-traduction / Pseudotranslation and metafictionality; eds. B. Vanacker & T. Toremans), pp. 89-105.

De Dobbeleer, M. 2015. “Epos o prodeji neštěstí přinášejícího eidamského sýru” – Elsschot a Sýr v Sovětském svazu a Rusku” (překl. M. Kluková). In: J. Engelbrechtová (ed.), Willem Elsschot, Sýr: mezinárodní recepce novely Kaas. Ukázky s prvního českého překladu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, pp. 21-27, 47-50.

Demoen, K.. & De Herdt, K. 2000. De vertaling in de kijker. Bouwstenen voor vertaalbeschrijving in de klas. Gent : Themanummer Didactica Classica Gandensia, 40.

Demoen, K. 2007. “Odysseus in the Low Countries: Dutch Translational Strategies and their Western European Context, from the Renaissance to the Present”. In : Classical and Modern Literature, Vol. 27, No.1, pp. 69-92.

Demoen, K. 2011. “Zoals een leeuw bestookt met scherpe spiesen. Een nieuwe Ilias en de kritiek”. In: Filter. Tijdschrift over vertalen, Vol.18, No.1,pp. 36-40.

Di Martino, E. (ed.) 2016. New series Echo on traductology and linguistic mediation directed by Francesco Laurenti and Paolo Proietti. For more information see Echo

Di Martino, E. (ed.) 2016. Creativity in Translation/Interpretation and Interpreter/Translator Training. Book of English abstracts. Aracne editrice.

Evenepoel, S. & Vandebussche, L.  2010. “Vreemde eend of verre buur?: natievorming, literaire vertaalopvattingen en vertaalpraktijk in Vlaanderen (1830-1914)”. In: N. Bemong, M. Kemperink e.a. (eds.), Naties in een spanningsveld : tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland. Hilversum: Verloren, pp. 145-163.

Evenepoel, S. 2012. “Koplands stilistiek van het geluk: over stijl, poëtica en wereldbeeld in ‘Tot het ons loslaat’ (1997)” . In: J. Goud (ed.) , Het leven volgens Rutger Kopland : onze vluchtige plek van de waarheid. Zoetermeer: Klement/Pelckmans, pp.119-140.

Evenepoel, S. & Vandenbussche, L. 2015. “In het Goudland van Claus en Conscience: Claus’ adaptatie van Consciences roman”. In: Filter. Tijdschrift over vertalen (online), pp. 1-10. Zie: http://www.tijdschrift-filter.nl/webfilter/dossier/de-clausiaanse-handgreep/2014-01/in-het-goudland-van-claus-en-conscience.aspx

Gullentops, D. 2001. Poétique du lisuel. Paris : Éditions Paris-Méditerranée, coll. “Créis”.

Gullentops, D. 2002. “Le plurilinguisme différentiel en poésie. Les Poèmes allemands de Jean Cocteau”. In: R. Dion, H.-J. Lusebrink et J. Riesz (eds), Écrire en langue étrangère. Interférences de langues et de cultures dans le monde francophone. Québec: Éditions Nota Bene-IKO Verlag, coll. “Les Cahiers du Centre de Recherche en Littérature Québecoise”, n°28, pp. 449-463.

Gullentops, D. & Van Sevenant, A. 2012. Les Mondes de Jean Cocteau. Poétique et Esthétique. Paris: Éditions Non Lieu.

Humblé, P. & Sepp, A. 2014. “Dislocation linguistique et culturelle dans Yoko Tawada et Akira Mizubayashi” In: Lublin Studies in Modern Languages and Literature, Vol. 2014, No. 38, pp. 125-140.

Humblé, P. 2015. “El traductor y el inmigrante: Tres traducciones de La vida es un caravasar de Emine Sevgi Özdamar”. In: M. Sánchez Nieto (ed.), Metodología y aplicaciones en la investigación en traducción e interpretación con corpus = Methodologies and applications in corpus-based and corpus-driven translation and interpreting research. Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 91-104.

Humblé, P. 2015. “A Nikkei Translation Of Tanizaki’s Makioka Sisters”. In: Folia Linguistica et Litteraria. Vol. 2015 No.11 (in press).

Jooken, L. & Rooryck, G. 2011. “The freedom of expressing one’s ideas: translating La Mettrie”. In: The Translator, special issue on Science in Translation. Vol. 17, No. 2, pp. 233-254.

Langerak, T. 2003. “Pasternak volgens Wilfred Smit. Aantekeningen bij de vertaling van Pasternaks ‘Vesna’”. In : W. Honselaar e.a. (red.), Die het kleine eert, is het grote weerd. Festschrift voor Adrie A. Barentsen. Uitgeverij Pegasus : Amsterdam 2003, pp. 157-166. [Pegasus Oost-Europese Studies 1]”

Langerak, T. 2006. “Annenskij volgens Wilfred Smit. Aantekeningen bij de vertalingen van ‘Ja na dne’ en ‘Dve ljubvi’ van Innokentij Annenskij”. In : E. Waegemans (red.), De taal van Peter de Grote. Russisch-Nederlandse contacten en contrasten. Leuven/Voorburg : Acco 2006, blz. 145-157.

Langerak, T. 2012. “De receptie van Mandel’štam in Vlaanderen en Nederland”. In : Rene Genis, Eric de Haard e.a. (eds.). Between West and East: Festschrift for Wim Honselaar. Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, pp. 369-391. [Pegasus Oost-Europese Studies, Deel 20].

Lavaert, S. 2012. “De veelvoudige uitdrukking van Gadda’s lijden. Een (filosofische) leerschool (over Carlo Emilio Gadda, De leerschool van het lijden. Vertaald door Frans Denissen (2011)”. In: Incontri. Rivista Europea di Studi Italiani, Vol. 27, N° 1, pp. 107-112.

Lavaert, S. ‘Translation as Ethics of Otherness. Primo Levi’s The Canto of Ulysses’, in Sepp, A. And Humblé, Ph. (eds.) Bearing Across. Translating Literary Narratives of Migration, Wissenschaftlicher Verlag, Trier, 2016, pp. 37-47.

Lavaert, S. ‘Lieutenants of the Commonwealth. A Political Reading of De jure ecclesiasticorum’’, in Lavaert, S. & Schröder, W. (eds.) The Dutch Legacy. Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment, Brill, Leiden/Boston, 2017, pp. 150-164.

Logie, I. 2008. “Extranjeridad : lengua y traducción en la obra de Manuel Puig”. In: Revista Iberoamericana, Vol. LXXIV, No. 222, pp. 33-51.

Logie, I. 2011. “Borges réécrit Apollinaire, ou la genèse d’une appropriation”. In: Lettres Romanes, Vol. 65, No. 3-4, pp. 339-353.

Logie, I. 2016. “La escena de traducción en la obra narrativa de Cortázar”. In: Patricia Willson, (ed.). Julio Cortázar, lector y traductor. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert (in press).

Praet, S. en Verbaal, W. 2017. In Het Spoor Van Vergilius. Leuven: Uitgeverij P.

Praet, S. 2017. “Een onwaarschijnlijk verhaal : de Latijnse sprookjes van een middeleeuwse Cisterciënzer”. In: Volkskunde, Vol. 3, No. 31, pp. 235-254.

Praet, S. 2018. “A monk’s tale : framing the fictional in John of Alta Silva’s “Dolopathos.”” In: E. Von Contzen & F. Kragl (eds.), Narratologie und Mittelalter : Interdisziplinäre Perspektiven, Vol. 7, pp. 81–99. Berlin: De Gruyter.

Némirovski, I. & Ricciardi, S. 2019. Suite francese (vertaling van Stefania Ricciardi). Milano : Bompiani.

Ricciardi, S. (ed.). 2019. Tradurre e ritradurre i classici. Milano: Marcos y Marcos.

Rooryck, G. & Jooken, L. 2014. “La Mettrie en anglais, une traduction travestie”. In: Revue d’histoire littéraire de la France. Vol. 114, No. 2, pp. 283-516.

Rooryck, G. & Jooken, L. 2013. “Le péritexte des traductions anglaises du Discours sur les Sciences et les Arts de Jean-Jacques Rousseau : la voix énarrative du traducteur”. In: Meta, Vol. 58, No. 3, pp. 589-606.

Rooryck, G. & Jooken, L. 2018. “Elie Luzac et L’homme plus que machine (1748) : la parole dialogique d’un imprimeur des Lumières”. Cadernos de Tradução, Vol. 38, No. 1, p. 197-225

Rooryck, G. & Jooken, L. 2019. “Les Lettres philosophiques en anglais ou l’abondance de la traduction première”. Cadernos de Tradução, Vol. 39, No. 1, pp. 94-116

Schyns, D. 2013. “L’étranger intimement connu. L’autotraduction et la traduction par un tiers de Plainsong-Cantique des plaines de Nancy Huston”. In : Orbis Litterarum, Vol. 68,No. 3, pp. 251-265.

Schyns, D. 2014. “Een verhouding van spanning en integratie : Literaire meertaligheid in vertaling”. In: Filter, tijdschrift over vertalen, Vol. 21, No.3, pp. 50-63.

Schyns, D. 2015. “How Algeria’s multilingual condition and colonial History are obscured: Marketing three postcolonial Francophone Algerian writers in Dutch translation”. In. P. Flynn, J. Leersen, L. Van Doorslaer (eds.), Interconnecting Imagology and Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins Translation Library, [BTL 119], pp. 181-200.

Sepp, A. & Vandeghinste, K. 2015. “La traduction des références culturelles dans Allerzielen de Cees Nooteboom : Une comparaison des traductions allemande et américaine”. In: Atelier de traduction, Vol. 23, pp. 111-127.

Sepp, A. & Humblé, Ph. 2016. Bearing Across. Translating Literary Narratives of Migration. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.

Sepp, A. 2017. “Ethik der Mehrsprachigkeit”. In T. Dembeck, R. Parr (eds.), Literatur und Mehrsprachigkeit. Ein Handbuch. Tübingen: Narr. (in press)

Spiessens, A. 2010. “Voicing the perpetrator’s perspective: translation and mediation in Jean Hatzfeld’s ‘Une saison de machettes’”. In: The Translator, Vol. 16, No. 2, pp. 315-336.

Spiessens, A. 2013. “Translation as argumentation: ethos and ethical positioning in Hoess’s Commandant of Auschwitz”. In: Translation Studies, Vol. 6, No. 1, pp. 3-18.

Spiessens, A. 2016. Quand le bourreau prend la parole: témoignage et fiction. Genève: Droz.

Vandaele, J. 2016. “What is an author, indeed: Michel Foucault in translation”. In: Perspectives, Vol. 24, No 1, pp.76-92.

Vandaele, J. 2015. Estados de Gracia: Billy Wilder y la censura franquista (1946-1975). Leiden: Brill.

Vandaele, J. 2010. “It was what it wasn’t. Translation and Francoism”. In: Christopher Rundle and Kate Sturge (ed.), Translation under Fascism. New York & Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Van linthout, I. 2012. Das Buch in der nationalsozialistischen Propagandapolitik (Studien  und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Band 131). Berlin and Boston: De Gruyter.

Van linthout, I. “‘Ich habe die Absicht, dies Buch neu übersetzen zu lassen.‘ Joseph Goebbels’s approach to translated literature and translation through the lens of his diaries”. In Translation Studies, forthcoming.

Van linthout, I. “Literary translation as a means of ‘cultural transfer’ between Flanders and Germany during the Nazi regime”. In Journal of Dutch Literature, forthcoming.

Van linthout, I. 2008. Both self and other. The construction of ‘Flanders’ in national socialist literary discourse, in Nico Carpentier, Erik Spinoy (eds), Discourse Theory and Cultural Analysis. Media, Arts and Literature. New Jersey: Hampton Press, pp. 333-358.

Van Poucke, P. 2012. “Measuring foreignization in literary translation: an attempt to operationalize the concept of foreignization”. In: H. Kemppanen, M. Jänis and A. Belikova (eds.), Domestication and foreignization in translation studies. Berlin: Frank & Timme, pp. 139–157.

Van Poucke, P. 2017. “Aging as a motive for literary retranslation”. In: Translation and Interpreting Studies, 12(1), pp. 91–115. Doi: 10.1075/tis.12.1.05van

Van Poucke, P. 2018. “(Re)translation, ideology and business. The fate of translated adventure fiction in Russia, before and after 1991”. In B. Baer and S. Witt (eds.), Translation in Russian Contexts. Routledge. (accepted, in press).