Publicaties

Arteel, I. 2015. “Groteske Texttheatralität. Zur Jelinek-Rezeption im niederländischen Theater”. In: P. Janke and T. Kovacs (eds.), “Postdramatik”. Reflexion und Revision. Wien: Praesens Verlag, pp. 448-463.

Arteel, I. 2014. “Jelinek on the Dutch-speaking stage. From marginal attention to dramaturgical success”. In: Austrian Studies, Vol. 22, pp. 43-58.

Arteel, I. & Lochtman, K. (eds.). 2013. Alterität. Tübingen: Stauffenburg Verlag.

Arteel, I., & Deutsch-Schreiner E. 2018. “New Dramaturgies in Contemporary Vienna: Wiener Wortstaetten, Elfriede Jelinek’s Die Schutzbefohlenen, and Die schweigende Mehrheit“. In: Modern Drama, Vol. 61, No. 3, pp. 352-379.

Arteel, I. 2019. “Experimenteel grensverkeer rond 1970: De receptie van het Duitstalige hoorspel in Vlaanderen”. In: Bernaerts, L. & Bluijs, S. (eds.), Luisterrijk der letteren: Hoorspel en literatuur in Nederland en Vlaanderen. SEL-reeks 13. Gent: Academia Press, pp. 33-51.

Arteel, I., Jezierska, A. & Hoffmann, Y. 2019. “Rezeption und Übersetzung der politischen Kontexte in Jelineks Werk: Vier Fragen”. In: Teutsch, S. (ed.), “Was zu fürchten vorgegeben wird”: Alterität und Xenophobie. Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums. Vienna: Praesens Verlag, pp. 300-313.

Bernaerts, L. 2013. “De hausse van het experiment. Lyricisering in de jaren zestig”. In : L. Bernaerts, H. Vandevoorde & B. Vervaeck (eds.), Een eeuw lyrisch proza. Dossier van Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, No. 3, pp. 605-627.

Bernaerts, L., De Bleeker, L. & De Wilde, J. 2014. “Narration and Translation”. In : J. De Wilde, L. Bernaerts & L. De Bleeker (eds.), Narration and Translation. Special Issue of Language and Literature, Vol. 23, No. 3, pp. 203-212.

Bernaerts, L. 2017. “Dialogue in Audiophonic Narratives: the Case of Audio Drama”. In: J. Mildorf & B. Thomas, Dialogue across Media. Amsterdam: John Benjamins, pp. 205-223.

Bezari, C. 2018. “Figures du poète-traducteur: Friedrich Hölderlin et Gérard de Nerval”. In: Australian Journal of French Studies, Vol. 55, No. 3, pp.274-287.

Bezari, C., Raimondo, R. & Vuong, T. 2019. “La théorie des imaginaires de la traduction”. In: C. Bezari, R. Raimondo, T. Vuong (eds), Les imaginaires de la traduction. Special issue of Itinéraires. Littérature, textes, cultures, No 3, pp.1-14.

Bezari. C. 2020. “ ‘Traduire par amour authentique du beau’ : Novalis et le concept philosophique de la traduction”. In: Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics. (Accepted for publication)

Crauwels, G. 2014. The I and the Socialist Personality. The Questioning of an Ideological Concept in Post-GDR Literary Autobiographical Discourse. In Lams, Lutgard; Crauwels, Geert; Șerban, Henrieta Anișoara (eds). Totalitarian and Authoritarian Discourses: a Global and Timeless Phenomenon? Oxford: Peter Lang, pp. 37-54

Crauwels, G. 2011. “Über die sprachlose Sprache. Modi memorandi und Collage als Kompositionstechnik in Der Mensch erscheint im Holozän“. In de Vin, Daniel (ed.). Max Frisch. Citoyen und Poet. Göttingen: Wallstein Verlag, pp. 106-119

Crauwels, G. 2010. ‘Und der Zukunft zugewandt.’ Abschied von Kindheit und Jugend in der Ex-DDR-Literatur. Drei diskursive Lesarten. Leuven (Diss., 482 p.)

De Dobbeleer, M. 2015. “Epos o prodeji neštěstí přinášejícího eidamského sýru” – Elsschot a Sýr v Sovětském svazu a Rusku” (překl. M. Kluková). In: J. Engelbrechtová (ed.), Willem Elsschot, Sýr: mezinárodní recepce novely Kaas. Ukázky s prvního českého překladu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, pp. 21-27, 47-50.

De Dobbeleer, M. & Van Poucke, P. 2016. “Literaire hypes in het interbellum: schone leien en de pseudovertalingen van “Jim Dollar” en “Boris Robazki””. In: Interférences littéraires / Literaire interferenties, Vol. 19 (special issue: Enjeux métafictionnels de la pseudo-traduction / Pseudotranslation and metafictionality; eds. B. Vanacker & T. Toremans), pp. 89-105.

De Dobbeleer, M. 2017. “A Communist Compromise: Introducing Willem Elsschot’s Kaas Soviet Style”. In: E. Brems, O. Réthelyi & T. van Kalmthout (eds.), Doing Double Dutch: The International Circulation of Literature from the Low Countries. Leuven: Leuven University Press, pp. 241-254.

De Dobbeleer, M. 2018. “De onvermijdelijkheid van via via: over de oorlogsgetuigenissen uit Joe Sacco’s Safe Area Goražde en hun Nederlandse vertaling”. In: Filter, Vol. 2018, No. 1. https://www.tijdschrift-filter.nl/webfilter/dossier/getuigenis-en-vertaling/2018-1/de-onvermijdelijkheid-van-via-via

De Dobbeleer M. 2020. “Translation and/or Adaptation? Georgi Kolushki’s Bulgarian Version (1884) of Aleksandr Pypin’s Literary History of the Bulgarians”. In: A. Miltenova & I. Kaliganov (eds.), Routes of Literary Communication Between Eastern and Southern Slavs (11th-20th Centuries). Sofia: B. Penev, pp. 289-306.

de Groote, B. 2017. “A Revolution in the Republic of Letters: The News from Waterloo and the Post-Waterloo Media State.” In: Studies in Romanticism, Vol. 56, No 3, pp. 399–418.

de Groote, B. 2018. “Thomas De Quincey, Translation, and the Philosophy of Reconstruction.” In: Studies in Romanticism, Vol. 57, No.2, pp. 197–219.

de Groote, B. Thomas De Quincey, Dark Interpreter: Romanticism in Translation (Edinburgh University Press, forthcoming).

Demoen, K.. & De Herdt, K. 2000. De vertaling in de kijker. Bouwstenen voor vertaalbeschrijving in de klas. Gent : Themanummer Didactica Classica Gandensia, 40.

Demoen, K. 2007. “Odysseus in the Low Countries: Dutch Translational Strategies and their Western European Context, from the Renaissance to the Present”. In : Classical and Modern Literature, Vol. 27, No.1, pp. 69-92.

Demoen, K. 2011. “Zoals een leeuw bestookt met scherpe spiesen. Een nieuwe Ilias en de kritiek”. In: Filter. Tijdschrift over vertalen, Vol.18, No.1,pp. 36-40.

Di Martino, E. (ed.) 2016. New series Echo on traductology and linguistic mediation directed by Francesco Laurenti and Paolo Proietti. For more information see Echo

Di Martino, E. (ed.) 2016. Creativity in Translation/Interpretation and Interpreter/Translator Training. Book of English abstracts. Aracne editrice.

Evenepoel, S. & Vandebussche, L.  2010. “Vreemde eend of verre buur?: natievorming, literaire vertaalopvattingen en vertaalpraktijk in Vlaanderen (1830-1914)”. In: N. Bemong, M. Kemperink e.a. (eds.), Naties in een spanningsveld : tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland. Hilversum: Verloren, pp. 145-163.

Evenepoel, S. 2012. “Koplands stilistiek van het geluk: over stijl, poëtica en wereldbeeld in ‘Tot het ons loslaat’ (1997)” . In: J. Goud (ed.) , Het leven volgens Rutger Kopland : onze vluchtige plek van de waarheid. Zoetermeer: Klement/Pelckmans, pp.119-140.

Evenepoel, S. & Vandenbussche, L. 2015. “In het Goudland van Claus en Conscience: Claus’ adaptatie van Consciences roman”. In: Filter. Tijdschrift over vertalen (online), pp. 1-10. Zie: http://www.tijdschrift-filter.nl/webfilter/dossier/de-clausiaanse-handgreep/2014-01/in-het-goudland-van-claus-en-conscience.aspx

Gullentops, D. 2001. Poétique du lisuel. Paris : Éditions Paris-Méditerranée, coll. “Créis”.

Gullentops, D. 2002. “Le plurilinguisme différentiel en poésie. Les Poèmes allemands de Jean Cocteau”. In: R. Dion, H.-J. Lusebrink et J. Riesz (eds), Écrire en langue étrangère. Interférences de langues et de cultures dans le monde francophone. Québec: Éditions Nota Bene-IKO Verlag, coll. “Les Cahiers du Centre de Recherche en Littérature Québecoise”, n°28, pp. 449-463.

Gullentops, D. & Van Sevenant, A. 2012. Les Mondes de Jean Cocteau. Poétique et Esthétique. Paris: Éditions Non Lieu.

Hillen, S. 2018. “Villes fortes en temps de guerre : l’axe Anvers-Bruxelles dans les témoignages de W.G. Sebald, Paul Lévy et Adrien Hendrickx “. In : C. Andrei (ed.), Mélanges francophones,  no. 16, p. 536-552.

Hillen, S. 2020. “When big screens meet small screens: deferred homecoming in Johan Grimonprez’ Shadowworld”. In: Journal for Literary and Intermedial Crossings, open call vol. 5.1.

Hillen, S. 2020. “Campus, théorie et pratique. Le rapport d’Althusser sur la Rue d’Ulm”. In : Campusfictie: literaire en intermediale constructies van de universitaire wereld. Gent : Academia Press.

Humblé, P. & Sepp, A. 2014. “Dislocation linguistique et culturelle dans Yoko Tawada et Akira Mizubayashi” In: Lublin Studies in Modern Languages and Literature, Vol. 2014, No. 38, pp. 125-140.

Humblé, P. 2015. “El traductor y el inmigrante: Tres traducciones de La vida es un caravasar de Emine Sevgi Özdamar”. In: M. Sánchez Nieto (ed.), Metodología y aplicaciones en la investigación en traducción e interpretación con corpus = Methodologies and applications in corpus-based and corpus-driven translation and interpreting research. Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 91-104.

Humblé, P. 2015. “A Nikkei Translation Of Tanizaki’s Makioka Sisters”. In: Folia Linguistica et Litteraria. Vol. 2015 No.11 (in press).

Humblé, P. 2016. “Do Translations simplify the Language of the Original? Some Evidence from translated Migrant Literature”. In: G. Corpas Pastor, M. Seghiri (eds), Approaches to Translation and Interpreting: : from theory to applications. Frankfurt: Peter Lang, pp. 65-78.

Humblé, P., & Sepp, A. 2018. “„Die Kriege haben mein Leben bestimmt“. Alexander Lenard’s Narratives of Brazilian Exile”. In: H Gätze, S. Singh (eds), Grenze als Erfahrung und Diskurs: Literatur- und geschichtswissenschaftliche Perspektivierungen. Narr Francke Attempto, pp. 115-128.

Humblé, P. 2019. “Machine translation and poetry: The case of English and Portuguese”. In: Ilha do Desterro, Vol. 72, No 2, pp. 41-56.

Jooken, L. & Rooryck, G. 2011. “The freedom of expressing one’s ideas: translating La Mettrie”. In: The Translator, special issue on Science in Translation. Vol. 17, No. 2, pp. 233-254.

Jooken, L. 2018. “Witte tanden en kissing teeth: de vertaling van verbale en niet-verbale codes in meertalige literatuur”. Filter, Vol. 25, No.3, pp. 13-23.

Jooken, L., Maier, R., Vandepitte, S., & Zheng, B. 2018. “Linguistics”. In L. D’hulst & Y. Gambier (Eds.), A history of modern translation knowledge: sources, concepts, effects, Vol. 142, pp. 357-366. Amsterdam: John Benjamins.

Jooken, L & Rooryck, G . 2019. “De winst van het verlies. Literaire vertaling en interculturele transfer”. In: De Sutter, G. en Delaere I. (eds), In Balans. Een inleiding tot vertaal- en tolkwetenschap. Leuven / Den Haag: Acco, pp. 177-200.

Langerak, T. 2003. “Pasternak volgens Wilfred Smit. Aantekeningen bij de vertaling van Pasternaks ‘Vesna’”. In: W. Honselaar e.a. (red.), Die het kleine eert, is het grote weerd. Festschrift voor Adrie A. Barentsen. Uitgeverij Pegasus : Amsterdam 2003, pp. 157-166. [Pegasus Oost-Europese Studies 1]”

Langerak, T. 2006. “Annenskij volgens Wilfred Smit. Aantekeningen bij de vertalingen van ‘Ja na dne’ en ‘Dve ljubvi’ van Innokentij Annenskij”. In : E. Waegemans (red.), De taal van Peter de Grote. Russisch-Nederlandse contacten en contrasten. Leuven/Voorburg : Acco 2006, blz. 145-157.

Langerak, T. 2012. “De receptie van Mandel’štam in Vlaanderen en Nederland”. In : Rene Genis, Eric de Haard e.a. (eds.). Between West and East: Festschrift for Wim Honselaar. Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, pp. 369-391. [Pegasus Oost-Europese Studies, Deel 20].

Lavaert, S. 2012. “De veelvoudige uitdrukking van Gadda’s lijden. Een (filosofische) leerschool (over Carlo Emilio Gadda, De leerschool van het lijden. Vertaald door Frans Denissen (2011)”. In: Incontri. Rivista Europea di Studi Italiani, Vol. 27, N° 1, pp. 107-112.

Lavaert, S. 2016. ‘Translation as Ethics of Otherness. Primo Levi’s The Canto of Ulysses’, in Sepp, A. And Humblé, Ph. (eds.) Bearing Across. Translating Literary Narratives of Migration, Wissenschaftlicher Verlag, Trier, pp. 37-47.

Lavaert, S. 2017. ‘Lieutenants of the Commonwealth. A Political Reading of De jure ecclesiasticorum’’, in Lavaert, S. & Schröder, W. (eds.) The Dutch Legacy. Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment, Brill, Leiden/Boston, pp. 150-164.

Lavaert, S. 2018. “Primo Levi’s Duitse brieven. Over de precisie van woorden”. In: Tijdschrift over vertalen, vol. 25, no 2, 2018, pp. 55-63

Lavaert, S. 2019. “La Traduction comme intrigue philosophique et stratégique. De Vanini au Traité des trois imposteurs, en passant par Spinoza et son Esprit”. In: P.-F. Moreau en M. S. Seguin (eds.), La Lettre clandestine, La littérature philosophique clandestine et la traduction, Classiques Garnier, Paris, vol. 27, 2019, pp. 109-126.

Lavaert, S. 2019. “The Traité des trois imposteurs: A philosophical plot, or (re)translation as strategy of Enlightenment”. In: Cadernos de Traduçao, vol. 39, no 1, 2019, pp. 73-93.

Logie, I. 2008. “Extranjeridad : lengua y traducción en la obra de Manuel Puig”. In: Revista Iberoamericana, Vol. LXXIV, No. 222, pp. 33-51.

Logie, I. 2011. “Borges réécrit Apollinaire, ou la genèse d’une appropriation”. In: Lettres Romanes, Vol. 65, No. 3-4, pp. 339-353.

Logie, I. 2017. “The Stripped Fish: The Translator as a Tool for Dismantling Cultural Tradition in Mario Bellatin’s Japanese Novellas.” In: Canadian Review of Comparative literature, 44, No. 4, pp. 666-679.

Logie, I. 2019. “Dos voces autotraductoras de América Latina: Sergio Waisman y Paloma Vidal”. In: Confluencia. Revista Hispánica de Cultura y Literatura, 35, No. 1, pp. 105-118.

Logie, I. 2020. “La escena de traducción en la obra narrativa de Cortázar”. In: Patricia Willson, (ed.). Julio Cortázar, lector y traductor. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, pp. 121-135.

Logie, I. 2020. “¿Escritos en la traducción y para la traducción? Valeria Luiselli y Mario Bellatin”. In: Gustavo Guerrero, Jorge Locane, Benjamin Loy, Gesine Müller (eds.). Literatura latinoamericana mundial. Dispositivos y disidencias. Berlin: De Gruyter (Latin American Literatures in the World), pp. 207-222.

Mus, F. (2021). “Translation and Plurisemiotic Practices” – JoSTrans, Journal of Specialised Translation, Januari 2021 (issue 35). https://www.jostrans.org/archive.php?display=35

Mus, F. (2021). “Leonard Cohen between Literature and Music: A Multi-Perspectivist Approach.” Canadian Review of Comparative Literature. vol. 48, issue 3. 1-17.

Mus, F. (2020). The Demons of Leonard Cohen. Ottawa University Press.

Mus, F. (2020). “Translation, monolinualism and multilingualism as symptoms of literary internationalisation after the First World War. A case study of Belgian periodicals in the immediate after war period”. In L. Fólica. D. Roig Sanz. S. Caristia. Literary Translation in Periodicals: Methodological challenges for a transnational approach. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins. 47-67.

Mus, F. (2018). ” ‘Vous êtes un fanatique, oui – j’en suis un aussi.’ The position of Flanders within the context of internationalism in post-war Belgium: the case of L’Art libre (1919-1922).” Journal of European Periodical Studies. [special issue, the magazine as ‘European space’] 3 (2). 38-51.

Praet, S. 2017. “Een onwaarschijnlijk verhaal : de Latijnse sprookjes van een middeleeuwse Cisterciënzer”. In: Volkskunde, Vol. 3, No. 31, pp. 235-254.

Praet, S. 2018. “A monk’s tale : framing the fictional in John of Alta Silva’s “Dolopathos.”” In: E. Von Contzen & F. Kragl (eds.), Narratologie und Mittelalter : Interdisziplinäre Perspektiven, Vol. 7, pp. 81–99. Berlin: De Gruyter.

Praet, S (vert.). 2021. Lieve Ganymedes: homo-erotische gedichten uit de middeleeuwen. Gent: Poëziecentrum.

Praet, S. & Verbaal, W. (vert.) 2018. In Het Spoor Van Vergilius. Leuven: Uitgeverij P.

Praet, S. en Verhelst, B. 2020. “Teaching Translation Theory and Practice”. The Journal of Classics Teaching 21.42, pp. 31-35. https://doi.org/10.1017/S2058631020000392

Némirovski, I. & Ricciardi, S. 2019. Suite francese (vertaling van Stefania Ricciardi). Milano : Bompiani.

Regniers, G. 2021. “War, Peace and Franco-Russian Relations: French Translations of Tolstoy’s ‘Sebastopol Sketches’ in Periodicals (1855-1885)”. World Literature Studies, vol. 13, no.3, 2021, pp. 56-67.

Ricciardi, S. (ed.). 2019. Tradurre e ritradurre i classici. Milano: Marcos y Marcos.

Rooryck, G. & Jooken, L. 2014. “La Mettrie en anglais, une traduction travestie”. In: Revue d’histoire littéraire de la France. Vol. 114, No. 2, pp. 283-516.

Rooryck, G. & Jooken, L. 2013. “Le péritexte des traductions anglaises du Discours sur les Sciences et les Arts de Jean-Jacques Rousseau : la voix énarrative du traducteur”. In: Meta, Vol. 58, No. 3, pp. 589-606.

Rooryck, G. & Jooken, L. 2018. “Elie Luzac et L’homme plus que machine (1748) : la parole dialogique d’un imprimeur des Lumières”. Cadernos de Tradução, Vol. 38, No. 1, p. 197-225.

Rooryck, G. & Jooken, L. 2019. “Les Lettres philosophiques en anglais ou l’abondance de la traduction première”. Cadernos de Tradução, Vol. 39, No. 1, pp. 94-116

Schyns, D. 2013. “L’étranger intimement connu. L’autotraduction et la traduction par un tiers de Plainsong-Cantique des plaines de Nancy Huston”. In : Orbis Litterarum, Vol. 68,No. 3, pp. 251-265.

Schyns, D. 2014. “Een verhouding van spanning en integratie : Literaire meertaligheid in vertaling”. In: Filter, tijdschrift over vertalen, Vol. 21, No.3, pp. 50-63.

Schyns, D. 2015. “How Algeria’s multilingual condition and colonial History are obscured: Marketing three postcolonial Francophone Algerian writers in Dutch translation”. In. P. Flynn, J. Leersen, L. Van Doorslaer (eds.), Interconnecting Imagology and Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins Translation Library, [BTL 119], pp. 181-200.

Schyns, D. 2019. “Elisabeth de Roos (1903-1981) essayiste et traductrice : le paratexte encadrant “De chartreuse van Parma de Stendhal” et les stratégies déployées dans la traduction néerlandaise. In: Études Germaniques, Vol. 74, No 4, pp. 611–631.

Schyns, D. 2019. “Vertaling als bemiddeling : Peau Noire, Masques Blancs van Frantz Fanon in het Nederlands en Engels”. In: Filter, Vol.26, No 4, pp. 11–21.

Schyns, D. 2019. “De vertaling van meerstemmigheid en meertaligheid”. In: L. D’hulst & C. Van de Poel (Eds.), Alles verandert altijd : perspectieven op literair vertalen. Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 121-131.

Sepp, A. & Vandeghinste, K. 2015. “La traduction des références culturelles dans Allerzielen de Cees Nooteboom : Une comparaison des traductions allemande et américaine”. In: Atelier de traduction, Vol. 23, pp. 111-127.

Sepp, A. & Humblé, Ph. 2016. Bearing Across. Translating Literary Narratives of Migration. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.

Sepp, A. 2017. “Ethik der Mehrsprachigkeit”. In T. Dembeck, R. Parr (eds.), Literatur und Mehrsprachigkeit. Ein Handbuch. Tübingen: Narr.

Sepp, A. 2017. “Meertaligheid en vertaling: drie ethische reflecties”. In: Filter. Tijdschrift over vertalen, Vol. 24, No.  2, pp. 45-55.

Sepp, A. 2018. “Moving Texts: The Representation of the Translator in Yoko Tawada’s and Emine Sevgi Özdamar’s Stories”. In: J. Woodsworth (ed.). Transfiction 3. The Fictions of Translation/Les fictions de la traduction. Benjamins Translation Library, 139. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 140-153.

Sepp, A. (ed.). 2018. Germanistische Mitteilungen, Vol. 44, No. 1 (Special Issue: „Transkultur“). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Spiessens, A. 2010. “Voicing the perpetrator’s perspective: translation and mediation in Jean Hatzfeld’s ‘Une saison de machettes’”. In: The Translator, Vol. 16, No. 2, pp. 315-336.

Spiessens, A. 2013. “Translation as argumentation: ethos and ethical positioning in Hoess’s Commandant of Auschwitz”. In: Translation Studies, Vol. 6, No. 1, pp. 3-18.

Spiessens, A. 2016. Quand le bourreau prend la parole: témoignage et fiction. Genève: Droz.

Spiessens, A. & Van Poucke, P. 2016. “Translation news discourse on the Crimean crisis: patterns of reframing on the Russian website ‘InoSMI’.” In: Translator, vol. 22, no. 3, pp. 319-339.

Spiessens, A. 2019. “Deep Memory during the Crimean Crisis : References to the Great Patriotic War in Russian News Translation.” In: Target-International journal of Translation Studies, vol. 31, no. 3, pp. 398–419.

T’Sjoen, Y. 2016. “Internationale tekstbewegingen. Pleidooi voor ‘foreign reading’ van literaire teksten”. In: W. Engelbrecht en B. Hamers (red.). Over de grens bekeken. Transmissie van de cultuur van de Lage Landen. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, pp. 27-41.

T’Sjoen, Y. 2017.”Poetry Translations as Legitimation and Recuperation Strategies for Poets. ‘Rewritings’ of Poems by the Flemish Writers Hugo Claus and Herman de Coninck: A Terminological Problem”. In: Dutch Crossing. Journal for Low Countries Studies Vol. 41, No 1, pp. 76-93.

T’Sjoen, Y. 2019-2020. “Bert Schierbeek en Apartheid. Zuid-Afrikaanse, Surinaamse en Antilliaanse schrijvers in de Nederlandse antiapartheidsbeweging”. In: Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift, Vol. 18, No 2, pp. 25-41.

Vandaele, J. 2010. “It was what it wasn’t. Translation and Francoism”. In: Christopher Rundle and Kate Sturge (ed.), Translation under Fascism. New York & Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Vandaele, J. 2015. Estados de Gracia: Billy Wilder y la censura franquista (1946-1975). Leiden: Brill.

Vandaele, J. 2016. “What is an author, indeed: Michel Foucault in translation”. In: Perspectives, Vol. 24, No 1, pp.76-92.

Vandaele J. 2018. “Narratology and audiovisual translation”. In: L. Pérez-González (ed.), The Routledge handbook of audiovisual translation. London / New York: Routledge, pp. 225–41.

Vandaele J. 2019. “Humor”. In: L. D’hulst and C. Van de Poel (eds), Alles verandert altijd : perspectieven op literair vertalen. Leuven: Leuven University Press, pp. 131–42.

Vandaele, J. 2020. “Ibsen and the Doll’s House dictator : how Francoism curbed Nora”. In: Perspectives, Vol. 28. https://doi.org/10.1080/0907676X.2019.1706588

Vanden Berghe, D. 2018. “’Somma’ o ‘essenza’? Un’ipotesi per “Ex voto” (Montale, “Satura”)”. In: D. Vanden Berghe en P. Benzoni (eds.), Le forme dell’analisi testuale. Sette letture novecentesche. Firenze: Franco Cesati, pp. 101-108.

Vanden Berghe, D. 2019. “Michele Leoni traduttore e le versioni italiane di Shakespeare nell’Ottocento”. In: Stefano Verdino – Silvia Tatti (eds.), Rivoluzioni, Restaurazione, Risorgimento. Letteratura italiana 1789-1870: Letteratura italiana e traduzioni. Napoli: Viaggiatori, pp. 63-72.

Vanden Berghe, D. 2019. “Raffaele La Capria’s verhalende interpretatie van de ‘napoletanità'”. In: Journal for Literary an Intermedial Crossing, 4, 20 pp.

van de Pol-Tegge, Anja, „Der Kummer von Belgien (Hugo Claus) – Konstruktion und Dekonstruktion von Images in deutscher Literaturübersetzung“, in: Intralinea. Online translation journal Vol. 22/2020, URL: https://www.intralinea.org/index.php/print/article_specials/2500

van de Pol-Tegge, Anja, „Amélie Nothomb en traduction allemande – Facettes de la francophonie et transfert culturel“, in: Catherine Gravet & Katrien Lievois (Hg.), Vous avez dit littérature belge francophone ? Le défi de la traduction, Bruxelles, Peter Lang, 2021, S. 329-356

van de Pol-Tegge, Anja, „Der Fall Belgien: Mehrsprachiger Kontext und Literaturen (1830 bis heute)“, in: BelgienNet, 2022, URL: https://belgien.net/wp-content/uploads/Pol-Tegge-Fall-Belgien.pdf

van de Pol-Tegge, Anja, “Geteilt, konfus oder genial? – Der Kapellekensweg fordert Übersetzer und Leserschaft”, in: ReLü – Rezensionszeitschrift zur Literaturübersetzung, 22/2022, http://www.relue-online.de/2022/06/geteilt-konfus-oder-genial/#more-4295

Anja van de Pol-Tegge, Belgische Literaturen in deutscher Übersetzung. Kulturelle und historische Verflechtungen von 1945 bis zur Gegenwart, Transcript Verlag, Reeks: Interkulturalität. Studien zu Sprache, Literatur und Gesellschaft, 2022 (ter perse).

Vandevoorde, H. 2019. “‘Drei Braets und was Anmerkungen’. Over de dichter, vertaler en bemiddelaar Marc Braet en de Duitse Democratische Republiek”. In: Internationale neerlandistiek, Vol. 57, No 1, pp. 61-79.

Vandevoorde, H. 2019. “Fictional Autobiography”. In: M. Wagner-Egelhaaf (red.), Handbook of Autobiography/Autofiction, vol. 1 (Theory and Concepts). Berlin: De Gruyter, pp. 603-610.

Vandevoorde, H. 2020. “Die belgischen PEN-Clubs und die deutschsprachigen Emigranten”. In: B. Biebuyck, P. Campe & E. Snick (Hgg.), Der verirrte Kosmopolit. Joseph Roth in den Niederlanden und in Belgien. Bielefeld: Aisthesis Verlag, pp. 82-103.

Van linthout, I. 2012. Das Buch in der nationalsozialistischen Propagandapolitik (Studien  und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Band 131). Berlin and Boston: De Gruyter.

Van linthout, I. “‘Ich habe die Absicht, dies Buch neu übersetzen zu lassen.‘ Joseph Goebbels’s approach to translated literature and translation through the lens of his diaries”. In Translation Studies, forthcoming.

Van linthout, I. “Literary translation as a means of ‘cultural transfer’ between Flanders and Germany during the Nazi regime”. In Journal of Dutch Literature, forthcoming.

Van linthout, I. 2008. “Both self and other. The construction of ‘Flanders’ in national socialist literary discourse”. In: N. Carpentier, E. Spinoy (eds), Discourse Theory and Cultural Analysis. Media, Arts and Literature. New Jersey: Hampton Press, pp. 333-358.

Van Poucke, P. 2012. “Measuring foreignization in literary translation: an attempt to operationalize the concept of foreignization”. In: H. Kemppanen, M. Jänis and A. Belikova (eds.), Domestication and foreignization in translation studies. Berlin: Frank & Timme, pp. 139–157.

Van Poucke, P. 2017. “Aging as a motive for literary retranslation”. In: Translation and Interpreting Studies, 12(1), pp. 91–115. Doi: 10.1075/tis.12.1.05van

Van Poucke, P. 2018. “(Re)translation, ideology and business. The fate of translated adventure fiction in Russia, before and after 1991”. In B. Baer and S. Witt (eds.), Translation in Russian Contexts. Routledge. (accepted, in press).

Van Poucke, P. 2018. “Retranslation history and its contribution to translation history : the case of Russian-Dutch retranslation”. In: Ö. Berk Albachten & Ş. Tahir Gürçağlar (eds.), Perspectives on retranslation: ideology, paratexts, methods. Routledge, pp. 195–211.

Van Poucke, P. & Spiessens, A. 2019. “Niet (Helemaal) Vertalen Wat Er Staat : Vertaling, Censuur En Manipulatie.” In: G. De Sutter & I. Delaere (eds.), In Balans : Een Inleiding Tot Vertaal- En Tolkwetenschap. ACCO, pp. 201–18.

Verbaal, W. 2018. “Vertolker? Vertaler? Dichter? De klassieken in de woorden van Anton van Wilderode.” In: P. Lateur & F. WIllaert (eds.),  Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren,  Vol. 128, No 2 (Anton van Wilderode, Leraar in de Letteren). Gent: KANTL, pp. 191-207.

Verbaal, W. 2019. “Poëzie van een kerkvader.” In Poëziekrant, Vol. 43, No 5, pp. 83-84. Eindhoven: Damon. 2019.