Dirk Vanden Berghe

Dirk Vanden Berghe is hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek beslaat in hoofdzaak de Italiaanse letterkunde uit de late 18de, de 19de en de vroege 20ste eeuw, met nadruk op stilistische en intertekstuele aspecten. Hij publiceerde over dichters-vertalers van ‘protoromantische’ werken (in het bijzonder: Gessners Idyllen en de Ossian-zangen) maar ook van klassieke werken (de vertalingen van de Ilias na Vincenzo Monti’s bewerking; de Aeneis; vroege Italiaanse vertalingen van Shakespeare). Hij wijdde een aantal artikels aan de invloed van het werk Vincenzo Monti op Giacomo Leopardi. Samen met Claudio Gigante publiceerde hij de bundel Il romanzo del Risorgimento (Brussel, Presses Interuniversitaires Européennes – Peter Lang, 2011). Met betrekking tot de 20ste eeuw bestudeerde hij de cultuur uit Firenze van voor de Eerste Wereldoorlog, in het bijzonder het werk van Ardengo Soffici, schrijver waaraan hij  een reeks essays en een monografie wijdde (Ardengo Soffici dal romano al «puro lirismo», 2 volumes, Firenze, Olschki, 1997).

Contact: Dirk.Vanden.Berghe@vub.be

Publicaties

foto Dirk_Vanden_Berghe