Lelijke oude uilen schrale kale bejaarden – Over het vertalen van de Belgische dichter William Cliff. Vertaalatelier Frans-Nederlands

Gastdocent: Rudi Bekaert

Vrije Universiteit Brussel, 15 december 2016, 15-17u, lokaal L.2.208

William Cliff is een van onze belangrijkste Belgische dichters. Met zijn doorleefde en eigenzinnige œuvre wordt hij tot de grootste auteurs van de hedendaagse Franstalige literatuur gerekend, al geniet hij nog geen grote bekendheid. De dichter wil zich inschrijven in de traditie van het Franse vers. Hij streeft naar realisme in de poëzie, wil dat zijn werk toegankelijk is voor iedereen. Zijn soms ruwe taalgebruik en zijn ongewone thematiek die hij uit de alledaagsheid put, lijken op het eerste zicht te vloeken met de klassieke vormen en versmaten die hij hanteert. Hoe kan men deze  moderne ‘poète maudit’ het best vertalen? Wat zijn de belangrijkste stijlkenmerken van Cliff? Aan de hand van enkele voorbeelden van vertalingen in diverse talen wordt gekeken naar eventuele moeilijkheden die het vertaalwerk kan opleveren en gezocht naar mogelijke oplossingen. Volgens Umberto Eco moet de vertaler proberen bijna hetzelfde te zeggen. De kunst bestaat erin om dat zo goed mogelijk te doen.

Contact: Guy Vandermeulen (guy.vandermeulen@vub.ac.be) / Arvi Sepp (arvi.sepp@vub.ac.be)

CERES Lecture 2016: Mona Baker on Translating the Egyptian Revolution

Translating-Dissent-Featured translation and conflict

The Centre for Reception Studies is proud to annouce that the CERES lecture 2016 will be given by prof. Mona Baker (University of Manchester). Mona will focus on activist subtitling in the context of the Egyptian Revolution and sent us the abstract below.

Tom Toremans (KU Leuven) and Anneleen Spiessens (UGent) will also present the special issue on ‘Translating Testimony’ they edited for the journal Getuigen/Témoigner.

0001

The event will take place on Tuesday, November 15th, at 10:00 AM at KU Leuven Campus Brussel, Hermesgebouw, Van Genechtenzaal (room 6303). All are welcome, but please confirm your attendance by e-mailing tom.toremans@kuleuven.be.

ABSTRACT

Fluidity, Uncertainty and Distance: Researching Volunteer Subtitling in the Context of an Unfolding Revolution (Mona Baker)

While interest in volunteer translation and interpreting has grown noticeably in recent years, little field work has been undertaken to examine this important form of citizen media practice in violent and high risk contexts. Drawing on a recent study of the collaboration between subtitlers and filmmakers during the 2011 Egyptian Revolution, this presentation will focus on the challenges posed by a fast-paced, fluid, non-hierarchical context of collaboration between relatively distinct groups (filmmakers and subtitlers) who do not interact regularly despite producing prolific output collaboratively. The discussion will also explore the difficulty of offering traditional research ‘findings’ in contexts where intense human relations and experiences are unfolding and taking unpredictable directions during the research period, rendering any notion of optimal researcher distance from the object of study both unworkable and undesirable and placing issues of trust and ethics at the centre of the research agenda. These difficulties are further exasperated by the ethos of contemporary movements of collective action, where there is often no interest in maintaining a record of individual contributions to any output or even a basic hierarchical structure that prevents any member from editing a (subtitled) video after it has been published.

Studiedag over literair vertalen in het vreemdetalenonderwijs: “Literarisches Übersetzen im DaF – Unterricht”

Op woensdag 30 november vindt aan de Université Saint-Louis in Brussel een studiedag over literair vertalen in het vreemdetalenonderwijs plaats (Duits als vreemde taal). De studiedag wordt georganiseerd door Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband (BGDV), Vrije Universiteit Brussel en Université Saint-Louis i.s.m. CLIV.

Inschrijvingen tot 15 november. Contact: Grazia Berger (grazia.berger@usaintlouis.be)

Meer info hier

Denken over poëzie en vertalen. De dichter Cees Nooteboom in vertaling

Studiedag georganiseerd door het Centrum voor Literatuur in vertaling (Ugent/VUB) en de KANTL

18 november 2016, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, Koningstraat 18, B-9000 Gent.

Inschrijving mogelijk tot 14 november via deze link: http://kantl.be/agenda/nooteboom_in_vertaling

 

Cees Nooteboom geniet internationale bekendheid om zijn werk als prozaschrijver, veel minder om zijn poëtisch oeuvre, en ook in eigen land is door de jaren heen betrekkelijk weinig kritische aandacht besteed aan de dichter Nooteboom. Het is uitzonderlijk dat niet alleen zijn proza, maar ook zijn poëzie is vertaald in het Duits, Engels, Spaans, Frans en ook in het Italiaans. Hierbij gaat het niet om losse gedichten in tijdschriften, maar om bloemlezingen. Zelf heeft Nooteboom altijd gewezen op het belang van de poëzie in zijn schrijverschap en meermaals benadrukt dat poëzie in zijn ogen de kern van zijn werk vormt. Het schrijven van poëzie omspant bij hem ruim zestig jaar, dat wil zeggen de gehele duur van zijn scheppende activiteit: zijn eerste gedichten ontstonden toen hij aan zijn eerste roman werkte, Philip en de anderen. Er is nog weinig onderzoek verricht naar Nooteboom als dichter en nog minder naar zijn poëzie in vertaling en de receptie ervan. Met deze studiedag, die wordt georganiseerd door het Centrum voor Literatuur in Vertaling (Ugent/VUB) en de KANTL, willen we hierin verandering brengen en het Nooteboom-onderzoek verruimen.

Tijdens het academische deel van het programma zal Susanne Schaber (redacteur bij uitgeverij Suhrkamp van het Verzameld Werk van Cees Nooteboom in het Duits) een lezing geven over thema’s en motieven in de lyriek van Nooteboom. Ton Naaijkens (Universiteit Utrecht) zal een vertaalwetenschappelijke benadering geven van het vertalen van poëzie, Pawel Zajas (Adam Mickiewicz University Poznán, Polen) zal spreken over de vroege receptie van Nootebooms poëzie in Duitse vertaling. Esther Op de Beek (universiteit Leiden), Yves T’Sjoen (universiteit Gent) en Stéphanie Vanasten (Université catholique de Louvain) zullen verschillende aspecten belichten van Nooteboom als redacteur (van de poëzierubriek van het tijdschrift Avenue) en vertaler van poëzie (van onder anderen Shelley, Borges, Ungaretti, Wallace Stevens, Neruda). Het laatste luik van het academische deel tenslotte zal gewijd zijn aan lezingen over de poëzie van Nooteboom in vertaling door Jane Fenoulhet (University College London) en Stefaan Evenepoel (Universiteit Gent). De dag wordt afgesloten met een forumdiscussie met de auteur (o.v.) en zijn vertalers in het Duits (Ard Posthuma),Engels (David Colmer), Frans (Philippe Noble), en Russisch (Irina Michajlova) over de vertaling van zijn poëzie.

Het colloquium sluit aan op een reeks eerder georganiseerde studiedagen in Gent georganiseerd door leden van de onderzoeksgroep Cultuur in Vertaling van de toenmalige Faculteit Toegepaste Taalkunde (Hogeschool Gent). In 2003 Cees Nooteboom en zijn vertalers, in 2006 Erwin Mortier en zijn vertalers en in 2012 Arnon Grunberg en zijn vertalers (in samenwerking met KANTL).

PhD fellowship in Latin-American Translation Studies (KULeuven)

Voor de Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer, Campus Brussel zoekt de KULeuven een

PhD fellowship in Latin-American Translation Studies

De doctoraatsbursaal zal tewerkgesteld zijn in de onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer, die in onderstaande link beschreven staat. De doctoraatsbursaal krijgt de gelegenheid in nauw contact te werken met andere doctorandi die verbonden zijn aan CERES (Centre for Reception Studies, KU Leuven), dat een interdisciplinaire aanpak nastreeft die de studie van receptie en vertaling met elkaar combineert. Via de co-promotor is het doctoraatsproject ook geïntegreerd in de onderzoeksgroep Hispanic Literatures and Cultures aan de Letterenfaculteit te Leuven. Deze onderzoeksgroep is trekker van een EU-project over transnationaliteit.

Project

Dit doctoraatsproject slaat op de vertaling en receptie van de hedendaagse Peruviaanse fantastische roman in het Franse, Angelsaksische en Braziliaanse literaire systeem. De doelstelling ervan is te onderzoeken hoe de subtiele manipulatie van de vertelling, die typisch is voor het fantastische genre,  weergegeven wordt in de verschillende doeltalen en welke de esthetische en ideologische gevolgen daarvan zijn in een transnationale context. Verdere informatie over het project is te verkrijgen via volgend e-mailadres: erwin.snauwaert@kuleuven.be

Profiel

Graag ontvangen wij sollicitaties van kandidaten met volgend profiel

 • Master in de Letterkunde of in het  Vertalen, Advanced Master in Iberian and Iberoamerican Studies, op niveau van grote onderscheiding
 • Een uitgesproken belangstelling voor de Latijns-Amerikaanse literatuur
 • Een uitstekende kennis van het Spaans en het Engels
 • Goede kennis van het Frans, het Portugees of het Nederlands is een pluspunt
 • Gedrevenheid voor onderzoek en motivatie om de resultaten ervan voor te stellen op internationale congressen en te publiceren in tijdschriften met peer-review
 • De bereidwilligheid om op zoek te gaan naar extra fondsen voor onderzoek

Aanbod

 • De  doctoraatsbursaal krijgt een maandelijks salaris van ongeveer 1900 euro (netto) voor een periode van 4 jaar
 • De doctoraatsbursaal kan onderzoek verrichten in een stimulerende wetenschappelijke omgeving
 • De voltooiing van het project zal leiden tot de graad van doctor, toegekend door de KU Leuven
 • Alle gebruikelijke voorzieningen voor doctoraatsbursalen aan de KU Leuven Campus Brussel, zoals kantoorruimte, laptop en de nodige fondsen voor deelname aan internationale congressen

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Erwin Snauwaert, tel.: +32 2 609 37 99, mail: erwin.snauwaert@kuleuven.be of prof. dr. Nadia Lie, tel.: +32 16 32 55 65, mail: nadia.lie@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 21/08/2016 via onze

Platformdagen in Münster (30 juni – 1 juli 2016) : “Het parcours van Nederlands boek tot buitenlandse lezer”

Op donderdag 30 juni en vrijdag 1 july vinden de platformdagen over het parcours van Nederlands boek in het buitenland aan de Univrsiteit van Münster (WWU) plaats. Het programma bestaat uit drie delen: donderdagnamiddag (30 juni) een Duits gedeelte voor breder publiek, donderdagavond een Nederlandse avond met Tommy Wieringa en drie vertalers, vrijdag (1 juli) een Nederlands gedeelte met lezingen en onderzoekspresentaties.

Toegang tot het colloquium is vrij.

Deelnemers aan de platformdag op vrijdag worden verzocht zich voor 24 juni per mail aan te melden: r.northoff@gmx.de

Voor het volledige programma zie: Programma Platformdagen WWU

Retranslation in Context 3

7-8 February, 2017

Conference website: http://www.cliv.be/en/retranslationincontext3/

Call for Papers

See French below/Voir plus bas pour le français

Retranslation is commonly associated with a dual focus: “the act of translating a work that has previously been translated into the same language” and “the result of such an act, i.e. the retranslated text itself” (Tahir Gürçağlar 2009, 233). The activity and its products have constituted a considerable share of the global translation market since the Middle Ages. Canonical literary works as well as religious, political, and philosophical texts have always been translated and retranslated into several languages, and this is clearly still the case in many cultures. However, in spite of the large corpus of retranslations that may thus be available for research purposes, the field has only recently developed into a serious topic of inquiry in the context of Translation Studies. Academic discussion of the retranslation of literary works was actually initiated in 1990, when Bensimon and Berman edited a special issue of Palimpsestes on ‘Retraduire’, in which they raised some of the central research topics of what was later coined Retranslation Theory (cf. Brownlie 2006). The phenomenon has steadily attracted research attention in recent years, with the entry ‘Retranslation’ being added to the second edition of the Routledge Encyclopedia of Translation Studies in 2009 and Koskinen & Paloposki’s chapter in the Handbook of Translation Studies (2010). More recently, Deane-Cox (2014) devoted a monograph to the topic of literary retranslation and also Target published a special issue on “Voice in Retranslation” in 2015, edited by Alvstad and Assis Rosa.

Building on the young tradition of Retranslation in Context conferences organized at Boğaziçi University, Istanbul, (December 2013 and November 2015), we are delighted to announce the Retranslation in Context III Conference (RiC3), to be held at Ghent University (Belgium) on 7th and 8th February 2017.

As was correctly highlighted by Paloposki and Koskinen (2010, 30-31), retranslation is “a field of study that has been touched from many angles but not properly mapped out, and in which there exist a number of intuitive assumptions which have not been thoroughly studied.” The aim of the third RiC conference is to bring together researchers with multidisciplinary backgrounds in order to collect a more comprehensive body of material on retranslation and develop a profound understanding of the processes behind the decision to retranslate. We welcome cases studies on different aspects of retranslation, as well as more methodological approaches. The findings of practice-based research will be confronted with theoretical insights.

Themes that are still insufficiently researched in Translation Studies include the history of literary retranslation and its relationship to the history of literary translation, the role of the different agents involved and the importance of retranslation in the canonization process of world literature. A number of different motives for retranslation have been defined, but some of them (e.g. ageing) lack empirical underpinning. Data are also lacking on the cost-effectiveness of publishers’ investments in retranslations of literary works and on readers’ appreciation of the (expected) improvement. Specific research into the reception of retranslated works could shed some light on that question. In a number of cases translators decide to self-retranslate a text: how is this reflected in the paratext and to what extent is the translator willing to ‘correct’ his/her own translation? Also a number of macro-level issues invite further reflection: do central and peripheral literary systems adopt different policies toward retranslation? Are retranslations fundamentally different from earlier translations, or would it be more accurate to regard them as revisions, and how is this related to questions of authorship and plagiarism?

While research into retranslation has primarily focussed on literary translation, the conference aims at including a range of different genres to broaden the concept. Political and philosophical discourse as well as media discourse actively shape our cultures and mindsets. These types of discourse actively circulate in translation, but they are also sensitive to different kinds of manipulation and censorship prompting the need for retranslation.

We welcome contributions for 20-minute papers addressing any aspects of the above themes. Topics may include, but are not limited to the following:

 • Retranslation history and canon(ization)
 • Motives for retranslation (ageing, ideology, …)
 • Reception of retranslations
 • Self-retranslation
 • Retranslation in the literary system (centre vs. periphery)
 • Retranslation ethics (authorship, plagiarism, copyright)
 • Retranslation of historical, political, philosophical texts
 • Retranslation of media (including film, music, theatre)

References:

Alvstad, C., Assis Rosa, A. (2015). “Voice in retranslation. An overview and some trends.” Target 27 (1), 3-24.

Bensimon, P. (1990). “Présentation.” Palimpsestes 4, ix–xiii.

Berman, A. (1990). “La Retraduction comme espace de traduction.” Palimpsestes 4, 1–7.

Brownlie, S. (2006). “Narrative theory and retranslation theory.” Across Languages and Cultures 7 (2), 145-170.

Deane-Cox, S. (2014). Retranslation. Translation, Literature and Reinterpretation. London/New Delhi/New York/Sydney: Bloomsbury.

Koskinen, K., Paloposki, O. (2010). “Retranslation.” In Y. Gambier, L. van Doorslaer (eds) Handbook of Translation Studies, Volume 1. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 294–298.

Paloposki, O., Koskinen, K. (2010). “Reprocessing texts. The Fine Line between Retranslating and Revising.” Across Languages and Cultures 11 (1), 29-49.

Tahir Gürçağlar, Ş. (2009). “Retranslation.” In M. Baker, G. Saldanha (eds) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Second edition. London/New York: Routledge, 233-236.

 Organizing Institutions:

Free University of Brussels (VUB)
Ghent University (UGent)
Centre for Literature in Translation (CLIV)
The Centre for Literature in Translation is an interuniversity research group, affiliated to both the Free University of Brussels (VUB) and Ghent University (see http://www.cliv.be).

Working Languages: English, French and Dutch

Invited speakers:

Özlem Berk Albachten (Boğaziçi University)
Kaisa Koskinen (University of Eastern Finland)
Outi Paloposki (University of Turku)

Organizing Committee:

Sonja Lavaert (VUB)
Arvi Sepp (VUB & UAntwerpen)
Yves T’Sjoen (UGent)
Piet Van Poucke (UGent)

Scientific Committee:

Özlem Berk Albachten (Boğaziçi University)
Cecilia Alvstad (CLIV, University of Oslo)
Alexandra Assis Rosa (University of Lisbon)
Michael Boyden (CLIV, Uppsala University)
Sharon Deane-Cox (University of Edinburgh)
Philippe Humblé (CLIV, Free University of Brussels)
Natalia Kaloh Vid (CLIV, University of Maribor)
Kaisa Koskinen (University of Eastern Finland)
Ilse Logie (CLIV, Ghent University)
Eric Metz (Universiteit van Amsterdam)
Reine Meylaerts (KULeuven)
Outi Paloposki (University of Turku)
Şehnaz Tahir Gürçağlar (Boğaziçi University)
Andrew Samuel Walsh (Universidad Pontificia de Comillas, Madrid)
Patricia Willson (CLIV, University of Liège)

Please send abstracts of no more than 300 words, in English, French or Dutch, including a short bio note (max. 150 words) to retranslation@UGent.be by 1 July, 2016.

Notification of acceptance: 1 August, 2016.

Please note there will be a conference fee of 100 Euro.

A publication of the proceedings with selected contributions is planned.

 

Paul Bensimon et Anoine Berman avaient en 1990 consacré un numéro de la revue Palimpsestes à la thématique du “Retraduire”, en y abordant d’emblée un certain nombre de topiques de ce qui relève désormais de la “théorie de la retraduction” ou “Retranslation Theory” (cf. Brownlie 2006). Le concept de retraduction se comprend dans sa double acception qui recouvre d’une part l’acte consistant à traduire un texte qui a déjà été traduit antérieurement dans une même langue et d’autre part le résultat de cet acte, le texte retraduit à proprement parler (Tahir Gürçağlar 2009, 233). Le phénomène est révélateur de l’enjeu traductif et se pratique partout dans le monde : depuis toujours les “classiques” littéraires, mais aussi de nombreux textes religieux, politiques ou philosophiques ont dans bien des cultures et bien des langues fait l’objet de traductions se superposant les unes aux autres. Quoique les matériaux existants soient abondants, la traductologie ne s’est penchée que récemment sur l’existence de la retraduction qui désormais intrigue les chercheurs. L’entrée “Retranslation“, absente encore dans sa première édition de 1998, a fait son apparition en 2009 dans la Routledge Encyclopedia of Translation Studies et Koskinen & Paloposki sont les auteurs d’un chapitre sur la retraduction dans le Handbook of Translation Studies (2010). Plus récemment encore, Deane-Cox (2014) a consacré une monographie au phénomène dans le champ de la traduction littéraire. La revue Target a quant à elle publié un numéro spécial intitulé “Voice in Retranslation” (2015), sous la rédaction de Alvstad et Assis Rosa.

Sous l’intitulé Retranslation in Context, deux conférences internationales tenues à l’université du Bosphore (Boğaziçi University) à Istanboul en décembre 2013 et novembre 2015 ont en outre mis la retraduction à l’ordre du jour. Le présent appel à contributions s’inscrit dans la lignée de ces rencontres internationales qui se poursuivront dans le cadre d’un troisième colloque (RiC3) sur la retraduction, mais cette fois à l’université de Gand en Belgique néerlandophone.

Paloposki et Koskinen (2010, 30-31) ont fort justement constaté que si le phénomène de la retraduction avait été abordé sous plusieurs angles, il n’avait jamais encore été circonscrit avec précision et bien des assertions concernant cette problématique reposent encore trop souvent sur des observations intuitives. La présente initiative a pour objectif de permettre aux chercheurs en traductologie d’appréhender la retraduction par le biais d’approches multidisciplinaires qui permettront par l’étude des matériaux collectés de mieux cerner la problématique du processus qui consiste à envisager la retraduction d’un texte déjà traduit. Les contributions attendues se concentreront par exemple sur les différents aspects de la retraduction dans des études de cas, mais peuvent aussi s’étendre sur des considérations d’ordre méthodologique. Les analyses de cas concrets seront ainsi confrontés aux hypothèses théoriques qui peuvent en être induites.

Il reste entre autres à explorer toute l’histoire de la retraduction et ses interactions avec l’histoire de la traduction tout court ou encore le rôle des différents agents qu’implique le processus de retraduction dans la mise en place du canon de la litérature mondiale. Un certain nombre de motivations qui entraînent la retraduction ont été répertoriées, mais certains de ces facteurs (comme le vieillissement) n’ont guère fait l’objet d’études empiriques systématiques. Nous ignorons aussi dans quelle mesure il peut être question de progrès en matière de retraduction et si des études de réception peuvent démontrer ou non si ces progrès sont perçus par le public auquel les textes sont destinés. Il existe ainsi des cas de traducteurs qui, insatisfaits d’une première mouture, reviennent sur leur travail et s’en expliquent dans des paratextes. A un niveau plus général, dans un contexte de rapports de force entre cultures, il est légitme de se demander si les systèmes de littérature prépihérique présentent une autre politique de retraduction que la politique éditoriale des cultures dominantes. Il demeure intrigant de cerner en outre en quoi les versions antérieures diffèrent des retraductions plus tardives. Et faut-il parler dans certains cas de révision plutôt que de retraduction ? Qu’en est-il enfin des questions d’attribution et de plagiat ? Autant de champs qui restent à explorer.

Sans doute le domaine où la retraduction est le plus immédiatement prise en considération est-il celui de la littérature, mais la conférence désire élargir le débat en impliquant dans son champ d’activités les discours philosophiques, politiques ou médiatiques qui sont bien souvent déterinants dans la longue durée et la mise en place des structures profondes d’une civilisation. Traductions et retraductions gardent en outre souvent la trace de manipulations ou de stratégies de censure qui révèlent une communication complexe entre cultures.

Les contributions aborderont par conséquent sans exclusive tous les thèmes qui touchent à la retraduction, et en particulier :

 • L’histoire de la retraduction et le canon littéraire
 • Les motifs qui incitent à la retraduction (viellissement, idéologie,….)
 • Réception et retraduction
 • Auto-retraduction
 • La retraduction dans le système des rapports de force littéraires (centre et pépiphérie)
 • L’éthique de la retraduction (attribution, plagiat, copyright)
 • La retraduction de textes historiques, philosophiques, politiques
 • La retraduction de textes médiatiques

 

Bibliographie indicative :

Alvstad, C., Assis Rosa, A. (2015). “Voice in retranslation. An overview and some trends.” Target 27 (1), 3-24.

Bensimon, P. (1990). “Présentation.” Palimpsestes 4, ix–xiii.

Berman, A. (1990). “La Retraduction comme espace de traduction.” Palimpsestes 4, 1–7.

Brownlie, S. (2006). “Narrative theory and retranslation theory.” Across Languages and Cultures 7 (2), 145-170.

Deane-Cox, S. (2014). Retranslation. Translation, Literature and Reinterpretation. London/New Delhi/New York/Sydney: Bloomsbury.

Koskinen, K., Paloposki, O. (2010). “Retranslation.” In Y. Gambier, L. van Doorslaer (eds) Handbook of Translation Studies, Volume 1. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 294–298.

Paloposki, O., Koskinen, K. (2010). “Reprocessing texts. The Fine Line between Retranslating and Revising.” Across Languages and Cultures 11 (1), 29-49.

Tahir Gürçağlar, Ş. (2009). “Retranslation.” In M. Baker, G. Saldanha (eds) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Second edition. London/New York: Routledge, 233-236.

Institutions organisatrices :

Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Universiteit Gent (UGent)
Centre en Littérature et Traduction (CLIV)
Le Centre en Littérature et Traduction est un groupe interuniversitaire de recherche associant des chercheurs de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et de l’Universiteit Gent (UGent) (voir http://www.cliv.be).

Site web de la conférence : http://www.cliv.be/en/retranslationincontext3/

Langues de travail : anglais, français et néerlandais

Conférenciers invités :

Özlem Berk Albachten (Boğaziçi University)
Kaisa Koskinen (University of Eastern Finland)
Outi Paloposki (University of Turku)

Comité organisateur :

Sonja Lavaert (VUB)
Arvi Sepp (VUB & UAntwerpen)
Yves T’Sjoen (UGent)
Piet Van Poucke (UGent)

Comité scientifique :

Özlem Berk Albachten (Boğaziçi University)
Cecilia Alvstad (CLIV, University of Oslo)
Alexandra Assis Rosa (Universidade de Lisboa)
Michael Boyden (CLIV, Uppsala University)
Sharon Deane-Cox (University of Edinburgh)
Philippe Humblé (CLIV, Vrije Universiteit Brussel)
Natalia Kaloh Vid (CLIV, University of Maribor)
Kaisa Koskinen (University of Eastern Finland)
Ilse Logie (CLIV, Universiteit Gent)
Eric Metz (Universiteit van Amsterdam)
Reine Meylaerts (KULeuven)
Outi Paloposki (University of Turku)
Şehnaz Tahir Gürçağlar (Boğaziçi University)
Andrew Samuel Walsh (Universidad Pontificia de Comillas, Madrid)
Patricia Willson (CLIV, Université de Liège)

Prière d’envoyer un résumé (max. 300 mots en anglais, français ou néerlandais) de votre contribution (dont la version définitive ne devra pas excéder 20 minutes) ainsi qu’une brève notice biographique (max. 150 mots) en un seul document à retranslation@UGent.be .

Date limite : le 1er juillet 2016.

Notification aux auteurs des propositions : 1er août 2016.

Veuillez noter qu’il sera demandé € 100 de frais de participation à la conférence.

Les organisateurs de la conférence ont prévu une publication des contributions.

Studiedag over de kampen in literatuur en vertaling – Journée d’étude sur les camps en littérature et traduction

Op vrijdag 13 mei 2016 vindt de studiedag “Kinderzimmer / De kinderbarak (Valentine Goby): de kampen in literatuur en vertaling” plaats, die georganiseerd wordt door de UAntwerpen-onderzoeksgroepen TricS en Literature and Modernity, met steun van de Alliance française Antwerpen. Deze studiedag handelt over de bekroonde roman Kinderzimmer (Actes Sud 2013, prix des Libraires 2014) en de Nederlandse vertaling (De Kinderbarak, vert. Floor Borsboom, Meulenhoff, 2015), met medewerking van de auteur, de vertaalster en onderzoekers.

Plaats van de studiedag: campus Zuid, Schildersstraat 41, Antwerpen.

Deze studiedag is gratis. Inschrijven is evenwel noodzakelijk en verloopt online via:

https://www.uantwerpen.be/en/rg/translation-interpreting/news-and-events/de-kinderbarak/

Inschrijven kan tot maandag 9 mei 2016 om 9u.

Link van het programma: De campen in literatuur en vertaling

 

Le 13 mai 2016 aura lieu la journée d’étude « Kinderzimmer / De kinderbarak (Valentine Goby) : écrire et traduire les camps », organisée par les groupes de recherche TricS et Literature and Modernity de l’Université d’Anvers, avec le soutien de l’Alliance française d’Anvers. Cette journée sur le roman Kinderzimmer (Actes Sud, 2013, prix des Libraires 2014) et sa traduction néerlandaise (De Kinderbarak, tr. Floor Borsboom, Meulenhoff, 2015), avec la collaboration de l’auteur, de la traductrice et de chercheurs.

Lieu de la journée d’étude : campus Zuid, Schildersstraat 41, Anvers.

Cette journée d’étude est gratuite. S’inscrire est toutefois nécessaire et se fait en ligne sur :

https://www.uantwerpen.be/en/rg/translation-interpreting/news-and-events/de-kinderbarak/

Clôture des inscriptions le lundi 9 mai 2016 à 9 h.

Lien du programme: De campen in literatuur en vertaling

 

Emeritaat CLIV-lid Thomas Langerak

Op 1 oktober 2015 is professor Thomas Langerak met emeritaat gegaan. Hij was jarenlang verantwoordelijk voor Russische letterkunde aan de afdeling Oost-Europese Talen en Culturen van de Universiteit Gent. Behalve op het vlak van onderwijs en onderzoek was Thomas Langerak ook erg actief als vertaler van Russische poëzie, samen met het in 2001 door hem opgerichte Gents Collectief van Poëzievertalers (http://www.slavistiek.ugent.be/dienstverlening/GCP). De groep vertaalde Russische dichters als Anna Achmatova, Aleksandr Blok, Boris Chersonskij, Bachyt Kenzjejev, Osip Mandelstam, Aleksandr Poesjkin en vele anderen. Maar ook vandaag gaan Thomas Langerak en het Gents Collectief door met hun werk.

Op 24 maart hebben collega’s, oud-collega’s, co-vertalers, studenten, vrienden en familie Thomas Langerak gevierd met speeches, poëzie en muziek.

MINOLTA DIGITAL CAMERA