Sarah Staes

Sarah Staes studeerde in 2015 af als master in de taal- en letterkunde: afstudeerrichting Iberoromaanse talen (Universiteit Gent). In haar thesis onderzocht ze de relatie tussen intimiteit en politiek in post-dictatoriaal Chileens proza. Vervolgens behaalde ze aan dezelfde universiteit een master in de meertalige bedrijfscommunicatie (2016). Sinds februari 2017 werkt Sarah, binnen het kader van het FWO-project Lives in Translation. The Paradoxes of Spanish-American Multilingual Autobiographical Writing 1980-2015, aan een doctoraatsthesis over het spanningsveld gecreëerd door meertaligheid in hedendaagse autobiografische teksten van Latijns-Amerikaanse auteurs met een Spaanstalige achtergrond (Argentinië, Chili en Mexico).