Les liaisons dangereuses: een werk voor de 21e eeuw?

Les liaisons dangereuses is een van de literaire hoogstandjes die de eeuw van de Verlichting heeft voortgebracht en staat nog steeds op de leeslijst van de huidige studenten Frans. Maar hoe leesbaar is het magnum opus van Choderlos de Laclos anno 2018? Kan een werk van meer dan 200 jaar oud vandaag nog boeien? Vertaler Martin de Haan ging de uitdaging aan en publiceerde vorig jaar zijn moderne vertaling Riskante relaties.

Op 26 april komt hij naar de Leuvense letterenfaculteit (Justus Lipsiuszaal) en gaat hij in gesprek met Laclos-specialist prof. Jan Herman. Vanuit hun persoonlijke leeservaring en expertise formuleren ze beiden een antwoord op de vraag naar de leesbaarheid van Les Liaisons dangereuses vandaag. Nadien volgt een debat gemodereerd door Francis Mus en Beatrijs Vanacker. We sluiten af met een bescheiden receptie.
De toegang is volledig gratis, maar we vragen wel om uw aanwezigheid kenbaar te maken door een mail te sturen naar beatrijs.vanacker@kuleuven.be. Voor verdere praktische informatie, zie de uitnodiging in bijlage.
Deze literaire avond wordt georganiseerd door de CC Frans en geniet financiële steun van de Faculteit Letteren, CERES en Vlaams Fonds voor de Letteren.

Affiche van het gesprek: affiche liaisons dangereuses.

Masterclass : “Humor in vertaling”

Op vrijdag 16 februari 2018 organiseert de vakgroep VTC van de UGent een masterclass “Humor in vertaling: theorie en praktijk”.

Wat:

Humor is vaak onvertaalbaar, zo horen we. Maar humor wordt wel voortdurend vertaald. Hierover houden vier sprekers elk een uiteenzetting met een interactieve component. Engels is de voertaal maar de masterclass is zo opgevat dat studenten ook oplossingen kunnen aanreiken vanuit hun eigen moedertaal.

De masterclass is een project in het kader van Internationalisation@home, een UGent-initiatief dat studenten laat kennismaken met de internationale academische wereld in hun vakgebied.

(https://www.ugent.be/lw/nl/student/internationalisering/internationalistionathome.htm)

Voor wie:

Iedereen is van harte welkom, in het bijzonder Master- en Bachelor3-studenten met een interesse voor vertaling en/of onderzoek naar humor.

Inschrijven is gratis maar wel verplicht. Dat kan heel snel via volgende link:

https://goo.gl/forms/JuCkh2cqcFv6VQBh1

Waar:

Room A108, UGent, Campus Mercator, Building A (Abdisstraat 1, 9000, Gent)

Programma :

09:45-10:00

Welcome and introduction (Jeroen Vandaele)

10:00-10:45

Carol O’Sullivan (University of Bristol)

“The Pragmatics of Literary Humour in Translation: Rhymes and Misunderstandings”

This session will deal with popular fiction and drama.

Languages: French, Italian, English, German.

11:00-11:45

Javier Muñoz-Basols (University of Oxford)

“Wordplay and Linguistic Creativity: Multimodality and Translation in Musical Comedy”

This session will analyse the dubbing and subtitling of My Fair Lady (1964). It will focus on the challenges of translating a multimodal work like a musical, along with its humorous elements.

Languages: English, Spanish. We will also draw on examples of dubbing and subtitling in many other languages.

12:00-13:00 Lunch break

13:00-13:45

Patrick Zabalbeascoa (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)

“The Complexities of Translating Irony in TV and Film Comedy”

This session will deal with ironic humour and the difficulties of its audiovisual translation.

Languages: English.

14:00-14:45

Jeroen Vandaele (UGent)

“Truly Untranslatable? Facing Comedic Complexity”

This session will deal with a film scene taken from The Naked Gun and an excerpt from Felipe Benítez Reyes’s half-comic novel Lo que viene después de lo peor (‘What comes after the worst’, ‘Wat na het ergste komt’). Knowledge of Spanish is not required.

Languages: Dutch, English, French, Spanish.

Gratis

Inschrijving :

Attendants are kindly asked to register via the following link on February 14 at the latest:

https://goo.gl/forms/JuCkh2cqcFv6VQBh1

Contact: Jeroen Vandaele jkm.vandaele@ugent.be

Studiedag: “Trauma y traducción en la narrativa hispanoamericana contemporánea”

Op vrijdag 2 februari vindt aan de UGent de studiedag “Trauma y traducción en la narrativa hispanoamericana contemporánea” plaats in het kader van het FWO-project UGent-KUL “Vidas en traducción. Las paradojas de la escritura autobiográfica multilingüe hispanoamericana”. Mede-organisatoren zijn CLIV en CMSI (Cultural Memory Studies Initiative).

Location: Grote Vergaderzaal Engels (large meeting room, 130.017), Blandijnberg 2, Gent
Website: http://www.livesintranslation.ugent.be/trauma-y-traduccion/
Contact: Ilse.Logie@UGent.be

Gastlezing – Stefanie Cosijns: “De status van de literair vertaler”

In deze lezing wordt de status van de literair vertaler in het Nederlandse taalgebied belicht. Na een korte bespreking van de kernbegrippen die in de literatuur en in deze uiteenzetting worden gebruikt, wordt nagegaan hoe het gesteld is met de socio-economische positie van literair vertalers in het Nederlandse taalgebied, i.e. Nederland en Vlaanderen. Welke elementen geven het concept status precies vorm? Welke van die elementen zijn concreet van toepassing op de situatie van de literair vertalers in het Nederlandse taalgebied? Zijn er verschillen inzake de status van de literair vertaler tussen Nederland en Vlaanderen? Deze vragen worden behandeld op basis van een uitgebreide sociologische literatuurstudie alsook steekproefsgewijs gevoerde enquêtes bij beroepsverenigingen.

Wanneer: Donderdag 14 december 2017 – 12.00-13.00

Waar: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, lokaal D.3.12

Stefanie Cosijns studeerde in 2012 af als Master in de Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent, met een specialisatie in Film- en televisiestudies. Achteraf gezien had ze spijt dat ze niet voor een talenrichting had gekozen omdat daar eigenlijk haar passie ligt. De opleiding in Communicatiewetenschappen heeft anderzijds haar interesse in de sociologie aangewakkerd alsook een stevige basis gelegd voor onderzoekvaardigheden die haar later zouden van pas komen. Na een jaar van twijfel en een beetje spijt besloot ze uiteindelijk om alsnog haar eerste passie te volgen en in 2013 zat ze opnieuw op de schoolbanken, nu aan de Vrije Universiteit Brussel in de richting Toegepaste Taalkunde. In juni 2017 studeerde ze af als Master in het Vertalen Engels en Frans.

Deze gastlezing vindt plaats in het kader van het college Deontologie in de Master Vertalen maar is open voor alle geïnteresseerden.

Voor meer informatie: sonja.lavaert@vub.be

Symposium Getuigenis in Vertaling

Op dinsdag 28 november 2017 organiseren CLIV, CERES, CMSI en de Stichting Auschwitz aan UGent een symposium over Getuigenis in vertaling. Het programma omvat naast lezingen ook een forumdiscussie over het vertalen van Holocaust-literatuur. Keynote spreker is David Bellos (Princeton University).

Voor meer informatie kunt u terecht bij de hoofdorganisator van het colloquium, Anneleen Spiessens (Anneleen.Spiessens@UGent.be). Inschrijven kan tot 15 november via getuigenisinvertaling.ugent.be