Wittgensteins Tractatus vertaald: vertalers in gesprek met Jean-Paul Van Bendegem

Op vrijdag 4 maart organiseren leden van TRACE, samen met onderzoeksgroep HICO (Wijsbegeerte en Moraalwetenschap), een gespreksavond over de Nederlandse vertalingen van Wittgensteins Tractatus.

Inschrijven (5 EUR) en meer informatie op de website.