Vacature : deeltijds praktijkassistent Duits (UGent – Vakgroep Vertalen, Tolken, Communicatie)

→ Solliciteren tot 06/06/2017 23:59 CEST
→ Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
→ Vakgroep LW22 – Vertalen, tolken en communicatie
→ AAP tijdelijke aanstelling – 20%
→ 1 positie(s)

Voor de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoeken wij een deeltijds praktijkassistent Duits (20%) binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

JOUW OPDRACHT

Je levert bijstand bij de onderwijsprojecten van de master tolken en het praktijkgerichte onderwijs van de afdeling Duits van de vakgroep (organisatie, begeleiding en evaluatie van praktische oefeningen en werkcolleges), in het bijzonder de vakken algemene en gespecialiseerde tolkpraktijk, en consecutief en simultaan tolken.

JOUW PROFIEL

Je bent houder van een diploma van master in het tolken of postgraduaat conferentietolken met Duits of een gelijkgesteld diploma met Duits. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
Je beheerst het Duits en het Nederlands op het niveau C2 van het ERK (Europees Referentiekader) of als moedertaalspreker.
Je oefent overige beroepsactiviteiten uit en/of je hebt aantoonbare ervaring die kan bijdragen tot de kwaliteit van het tolkonderwijs.
Je hebt interesse in een onderwijsopdracht in vermeld domein.
Je hebt interesse in wetenschappelijke en/of projectmatig onderzoek en dienstverlening.
Onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties etc. strekt tot aanbeveling.

ONS AANBOD

Wij bieden je een aanstelling voor een termijn van een jaar. De aanstelling kan onbeperkt hernieuwd worden voor periodes van maximaal vijf jaar. Opgelet: Je kan niet voor een gecumuleerd percentage van meer dan 30 % als praktijkassistent aan de UGent aangesteld worden.
De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 oktober 2017.
De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie hieronder vind je op onze website.
Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen, kan je vinden op onze website.

INTERESSE?

Solliciteer online via deze toepassing vóór de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan) en voeg volgende documenten toe:

je sollicitatiebrief
je cv
een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in jouw bezit)
enkel indien je je diploma buiten de Europese Unie behaalde: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (indien reeds in jouw bezit)

We aanvaarden geen sollicitaties die per e-mail worden doorgestuurd of sollicitaties waarbij (een van) bovenstaande documenten ontbreken.

De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Petra Campe (petra.campe@ugent.be) of via http://www.vtc.ugent.be/vacatures.