PETRA-E Europees referentiekader voor de opleiding en deskundigheidsbevordering van literair vertalers

Lezingreeks Master Literair Vertalen 2019-2020
*
PETRA-E Europees referentiekader voor de opleiding en deskundigheidsbevordering van literair vertalers.
Van beginner tot expert: leiden alle wegen naar Rome?

Tijdens deze lezing-workshop zal Goedele De Sterck de PETRA-E Leerlijn Literair Vertalen presenteren. Op basis van haar eigen ervaring als docente, onderzoekster en literair vertaalster zal ze een van de mogelijke trajecten beschrijven. Vervolgens worden de vertalers in opleiding uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan met het PETRA-E-referentiekader en hun persoonlijke traject uit te stippelen. Deze lezing zal studenten, beginnende vertalers en docenten meer inzicht verschaffen in de opzet en de strekking van de Leerlijn Literair Vertalen.

Dinsdag 10 december 2019 | 14.30-17.30 u | KU Leuven Faculteit Letteren, Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen, lokaal 2.10 (tweede verdieping)

Toegang: gratis – de aanwezigen ontvangen een exemplaar van de PETRA-E Leerlijn Literair Vertalen – graag aanmelden via chris.vandepoel@kuleuven.be

Voor meer informatie: Lezing-Workshop G. De Sterck 10 december 2019