Paneldiscussie vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken

Maandag 14/11 van 14:30 tot ca. 17:00 in lokaal 120.046 (Blandijn, Gent): Paneldiscussie vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken (UGent in samenwerking met CLIV).

Een centraal thema in de cursus “vertaaltheorie en –praktijk” is de vertaalbaarheid van klassieke teksten en de verschillende vertaalopties (in de ruimste zin van het woord) om met een klassieke tekst een modern publiek aan te spreken. De vraag is niet alleen hoe je een klassieke tekst naar een modern publiek kan vertalen, maar ook waarom en wat je daarmee wil bereiken. Als uitgangspunt voor de paneldiscussie werd de eerste strofe van het Pervigilium Veneris geselecteerd. Dit is de keuze van Patrick Lateur, die de discussie zal inleiden met een korte voorstelling van de tekst en zijn vertaling ervan – toen zijn debuutwerk als vertaler! De eerste vraag die aan de panelleden wordt gesteld is hoe zij, elk vanuit hun eigen perspectief, met deze tekst aan de slag zouden gaan.

De vijf panelleden:
Patrick Lateur (dichter-vertaler)
Nadia Sels (cultuurwetenschapster en recensente van vertalingen)
Wouter Vandenabeele ((folk-)violist en componist)
Bram Van Oostveldt (theaterwetenschapper)
Marjan Van Hillewaere (auteur van handboeken Latijn)

Iedereen van harte welkom! Wie achteraf graag mee natafelt, kan zich hiervoor aanmelden bij Berenice (berenice.verhelst@ugent.be).
Organisatoren: Berenice Verhelst, Wim Verbaal en Tim Noens