Vertaaltheorie en -Praktijk: de Klassieken

cursus homeonderwerpenvertaalprojecten –‘vingeroefeningen’

De BA-cursus ‘Vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken’ wordt al twee decennia lang jaarlijks georganiseerd aan de UGent. Dit vak onderzoekt de taalkundige, literaire en socio-culturele aspecten van het vertalen van Latijnse en Griekse teksten (oudheid tot vroegmoderne tijd) naar het Nederlands. De studenten krijgen een vertaalhistorisch en -theoretisch kader aangeboden dat hen in staat stelt om op het vertaalproces te reflecteren en een eigen visie te ontwikkelen. Daarnaast biedt de cursus ook heel wat praktische ervaringen waarin de studenten leren om (1) bestaande vertalingen te analyseren, beschrijven en beoordelen, en (2) zelfstandig, op een creatieve maar vooral weldoordachte en verantwoorde manier, hun eigen vertaalprojecten op te zetten en uit te voeren.

Lesgevers: dr. Berenice Verhelst (berenice.verhelst@ugent.be) en prof. dr. Stijn Praet (stijn.praet@ugent.be)

Voor een gedetailleerde bespreking van het vak, zie: Praet, Stijn en Berenice Verhelst. ‘Teaching Translation Theory and Practice’. Journal of Classics Teaching 21.42 (2020): 31-35. https://doi.org/10.1017/S2058631020000392