Beatrijs Vanacker

Beatrijs Vanacker is postdoctoraal onderzoekster van het FWO aan KU Leuven, waar ze colleges verzorgt over Franse literatuur en (literaire) vertaaltheorie. Voor haar doctoraatsonderzoek onderzocht ze culturele transferstrategieën met betrekking tot de romanpoëtica van de Verlichting (Altérité et identité dans les “Histoires anglaises” au dix-huitième siècle: contexte(s), réception et discours, 2016, Brill). Voor haar eerste postdoctoraal project gebruikte ze inzichten uit de discoursanalyse, vertaal- en receptietheorie, om de formele en functionele aspecten van Franse 18e – eeuwse pseudovertalingen en hun receptie te analyseren, vanuit vergelijkend perspectief. Voor haar tweede postdoc gebruikt ze netwerktheorie, gender theorie en culturele transfertheorie om het gebruik van (epistolaire en vertaal) netwerken in kaart te brengen bij de totstandkoming van vrouwelijk auteurschap (1760-1830), eveneens vanuit vergelijkend perspectief. Ze was onderzoeksfellow aan het LMU in München en Augsburg (2013) en aan de universiteit van McGill in Montréal (2017). Haar onderzoeksinteresses omvatten de transnationale opkomst en verspreiding van de roman (Prévost, Crébillon fils, Riccoboni, Leprince de Beaumont), auctorialiteit, gender theorie, netwerk theorie en vertaalwetenschappen.