Lelijke oude uilen schrale kale bejaarden – Over het vertalen van de Belgische dichter William Cliff. Vertaalatelier Frans-Nederlands

Gastdocent: Rudi Bekaert

Vrije Universiteit Brussel, 15 december 2016, 15-17u, lokaal D.2.14

William Cliff is een van onze belangrijkste Belgische dichters. Met zijn doorleefde en eigenzinnige œuvre wordt hij tot de grootste auteurs van de hedendaagse Franstalige literatuur gerekend, al geniet hij nog geen grote bekendheid. De dichter wil zich inschrijven in de traditie van het Franse vers. Hij streeft naar realisme in de poëzie, wil dat zijn werk toegankelijk is voor iedereen. Zijn soms ruwe taalgebruik en zijn ongewone thematiek die hij uit de alledaagsheid put, lijken op het eerste zicht te vloeken met de klassieke vormen en versmaten die hij hanteert. Hoe kan men deze  moderne ‘poète maudit’ het best vertalen? Wat zijn de belangrijkste stijlkenmerken van Cliff? Aan de hand van enkele voorbeelden van vertalingen in diverse talen wordt gekeken naar eventuele moeilijkheden die het vertaalwerk kan opleveren en gezocht naar mogelijke oplossingen. Volgens Umberto Eco moet de vertaler proberen bijna hetzelfde te zeggen. De kunst bestaat erin om dat zo goed mogelijk te doen.

Contact: Guy Vandermeulen (guy.vandermeulen@vub.ac.be) / Arvi Sepp (arvi.sepp@vub.ac.be)