“Hoe boeken de wereld rondgaan”: een blik uit Vlaanderen door Jack Mc Martin

De lezing handelt over de structuur van de mondiale markt voor boekvertalingen, waarbij Vlaanderen in deze markt wordt gesitueerd. Vanuit een vertaal-sociologisch kader, worden de belangrijkste mensen (rechtenmanagers, redacteurs, vertalers, literaire agenten, …) en instituties (uitgevers, overheidsinstanties, prijzen, boekenbeurzen, …) in deze markt met elkaar in verband gebracht. In een eerste deel wordt een kwantitatieve analyse gegeven van een databank van circa 11.000 uit het Nederlands vertaalde boeken, gepubliceerd tussen 1998 en 2018. Hier wordt de nadruk gelegd op de uitgaande vertaalstromen uit respectievelijk Vlaanderen en Nederland. Kan men spreken van een asymmetrische machtsverhouding tussen deze twee groeperingen? Waaraan zou dat liggen? In een tweede deel wordt gekeken naar het internationale parcours van Stephan Hertmans’ Oorlog en terpentijn (De Bezige Bij, 2013), een voorbeeld van een boek uit Vlaanderen dat ruim circuleerde in vertaling. In een laatste deel, aan de hand van een analyse van de carrière van Hertmans’ Engelse vertaler David McKay, wordt er ingezoomd op de literaire vertaler zelf: hoe kunnen startende literaire vertalers wegwijs raken in het literair leven in Vlaanderen?

Jack McMartin is postdoctoraal onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer aan de KU Leuven. In zijn proefschrift, Boek to Book: Flanders in the Transnational Literary Field, belichtte hij de productie-, circulatie- en receptiecontexten van werken van Nederlandstalige literatuur in vertaling (1998-2018). Zijn huidige onderzoek richt zich op literaire transfer tussen kleine Europese literaturen, met Vlaanderen en Hongarije als pilootcasus. Hij is co-editor (met Jan Van Coillie) van Children’s Literature in Translation: Texts and Contexts (Leuven University Press, forthcoming). Hij bereidt ook een onderzoeksproject voor over het leven, schrijverschap en vertalerschap van James S Holmes.

Vrijdag 25 oktober 2019 | 16.30 u | KU Leuven, Campus Sint-Andries, lokaal 2.10
Toegang: gratis
Voor praktische informatie over de bereikbaarheid van de campus: https://www.arts.kuleuven.be/antwerpen/situering