Gastcollege van Philippe Noble over de vertaling van Malva, een roman van Hagar Peters

Op dinsdag 12 november geeft Philippe Noble een gastcollege bij de GV vertaling van culturele teksten in de master vertalen Frans (UGent). Noble is directeur de collection “Lettres Néerlandaises” (de enige serie vertaalde Nederlandstalige literatuur in Frankrijk) bij uitgeverij Actes Sud. Hij vertaalde ongeveer 60 Nederlandstalige werken in het Frans (poëzie, proza, getuigenisliteratuur) van onder meer  Multatuli, Edgar du Perron, Harry Mulisch, David Van Reybrouck, Miriam Van hee, Arnon Grunberg, Etty Hillesum  en ca. 20 titels van Cees Nooteboom. Noble begeleidt ook jonge vertalers Nederlands-Frans via vertaalateliers en individuele coaching. In het gastcollege staat een van zijn meest recente vertalingen centraal die hij samen met Sandrine Maufroy maakte: de roman Malva  (2015) van de Nederlandse schrijfster Hagar Peeters (Malva Actes Sud, 2019). Peeters kreeg hiervoor de Fintro Literatuurprijs. In een gedragen stijl vertelt Peeters over Malva, de dochter van de Chileense dichter Pablo Neruda. Het meisje kwam ter wereld met een waterhoofd en werd al snel door haar vader verstoten. Ze woonde in een pleeggezin in Nederland en stierf op achtjarige leeftijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de roman van Peeters spreekt Malva vanuit het dodenrijk tot ons, vergezeld van andere kinderen die door hun beroemde ouders in de steek werden gelaten. Tijdens het gastcollege wordt een fragment uit de roman gedetailleerd bekeken waarbij vooral de vertaalstrategieën voor onvertaalbare passages centraal zullen staan. Daarnaast zal Noble ook ingaan op het aspect “duovertaling”

Iedereen is van harte welkom.

Dinsdag 12 november, lokaal A404 (UGent, Campus Mercator). Van 16.00 uur tot 18.00 uur.