Gastcollege van Carolien Steenbergen

Op dinsdag 22 oktober geeft literair vertaalster Carolien Steenbergen een gastcollege bij de master vertalen Frans (GV1 vertaling van culturele teksten en getuigenisliteratuur). Zij zal het hebben over haar vertaling van het boek Grand frère van de Turks-Koerdische in het Frans schrijvende Mahir Guven, dat in Nederlandse vertaling is verschenen als Broer (Ambo/Anthos). Het werk werd bekroond met de Prix Goncourt du Premier Roman 2018 en is een vlijmscherpe roman over de multiculturele maatschappij die niet iedereen dezelfde kansen biedt. In haar gastcollege gaat Carolien Steenbergen nader in op de vertaalproblemen verbonden met de straattaal van de Franstalige personages.

Carolien Steenbergen studeerde in 1998 af aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen en behaalde daarna in Utrecht een doctoraal in de Italiaanse letterkunde. Ze vertaalt sinds ruim twintig jaar boeken uit het Frans en Italiaans, voornamelijk (literaire) fictie, soms non-fictie of poëzie. Voor een overzicht van verschenen vertalingen, zie: https://literairvertalen.org/vertalersbestand/carolien_steenbergen

Naast haar vertaalpraktijk werkt ze als docent Nederlands voor anderstaligen.

De activiteit vindt plaats dankzij de steun van het ELV (Expertisecentrum Literair Vertalen) en van de vakgroep VTC (Vertalen Tolken en Communicatie).

Iedereen welkom op dinsdag 22 oktober van 16.00 uur tot 18.00 uur. De voertaal is Nederlands.

Locatie: Abdisstraat 1
Lokaal A404