Yitian Yang

Yitian Yang is een doctoraal onderzoeker aan Fudan University, Shanghai, China en is momenteel, onder begeleiding van Professor Arvi Sepp, visiting PhD researcher aan het Departement Linguïstiek en Literaire Studies (LIST) van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Brussel. In 2012 behaalde hij een Master in Duitse Taalkunde en Toegepaste Taalkunde aan Jiao Tong University, Shanghai, met een masterproef over betekeniswijziging van woorden vanuit het perspectief van de prototypetheorie. Sinds september 2014 werkt hij aan een doctorale contrastieve studie van de vertaling van metaforen in de evangeliën van het Nieuwe Testament. Daarnaast doet hij ook onderzoek naar de vertaling van Duitse liedteksten uit de Romantische periode en de vertaling van christelijke religieuze teksten.