Vacature: Professor in vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer

Solliciteren tot 06-11-2018 
Vakgebied: Vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer
100% Docent tenure track
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Referentienummer:201809/LW/ZAP/005

U kunt de vacature, afhankelijk van waar ze werd gepubliceerd, bekijken op de interne (na inloggen) en/of externe vacaturepagina.

OPDRACHT

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is vanaf 1 februari 2019 een voltijds ambt van docent in het tenure track stelsel te begeven binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, voor een opdracht die academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening omvat in het vakgebied Vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer.

Academisch onderwijs

U werkt mee aan het onderwijs op bachelor- of masterniveau binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie in een van de talen die in de vakgroep worden gedoceerd.

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt vernieuwend onderzoek uit in het domein van vertaalonderzoek toegespitst op cultural transfer.

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

PROFIEL

Kennis/ervaring

  • U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht in het vakgebied Vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer zoals blijkt uit publicaties in kwaliteitsvolle wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review;
  • U hebt aantoonbare expertise in vertaalonderzoek, toegespitst op cultural transfer;
  • U bent in staat om wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te begeleiden en hiervoor de nodige fondsen te verzamelen;
  • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten;
  • U kunt aantoonbare ervaring voorleggen in onderwijs op academisch niveau;
  • Het niveau van uw Nederlands en van één of meerdere vreemde talen van de vakgroep vertalen, tolken en communicatie is C2;
  • Strekken tot aanbeveling:
       • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoekverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald;
       • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau;
       • Onderwijsprofessionalisering
       • Ervaring met vertaling in de culturele sector

 

MEER INFORMATIE

Nadere informatie betreffende deze vacatures kan verkregen worden bij Prof. Veronique Hoste (veronique.hoste@UGent.be) van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.