Sarah Bonciarelli

Sarah Bonciarelli is houder van een doctoraat in tekstwetenschap en is lid van het Permanent European Observatory on Reading (Università di Siena). Als post-doc fellow is zij betrokken bij het onderzoeksprogramma MDRN (www.mdrn.be) van de Katholieke Universiteit Leuven en tevens is ze werkzaam als praktijkassistent Italiaanse letterkunde aan de Universiteit Gent. Verder maakt ze deel uit van de onderzoeksgroep  “Science of book and writing” van de Università per  Stranieri di Perugia. Haar onderzoeksinteresses omvatten Italiaanse letterkunde, semiotiek en geschiedenis van het boek, alsook het concept van vertaling als cultureel fenomeen (vertaling en censuur, adaptatie), bestudeerd vanuit een semiotisch en literair-theoretisch perspectief (borders, semiosphere).

Contact: Sarah.Bonciarelli@UGent.be

Publicaties

bonciarelli piture