Lars Bernaerts

Lars Bernaerts doceert Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Gent. Voordien werkte hij als postdoctoraal onderzoeker (FWO, UGent) en doceerde hij literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen zijn experimentele literatuur, modern Nederlands proza, narratologie, stilistiek en cognitieve literatuurwetenschap. Op het vlak van literair vertalen gaat zijn interesse uit naar de vertaling van experimentele literatuur en naar stilistische en narratieve aspecten.

Contact: Lars.Bernaerts@UGent.be

Publicaties

lars bernaerts