Gys-Walt Van Egdom

Gys-Walt van Egdom verdedigde zijn proefschrift “Naar een ethiek van de literaire vertaling” in juni 2015. Het hoofdonderzoek bestrijkt drie domeinen: vertaling, literatuur en ethiek. Deze domeinen tracht hij op fundamentele, maar tegelijkertijd vernieuwende wijzen te benaderen. In overig onderzoek richt hij de focus op experimentele literatuur en de vertaling daarvan, belicht hij de creatieve insteek van (literaire en niet-literaire) vertalers, zet hij het verschil tussen vertaal- en vertalerspoëtica in de verf, zoekt hij de confrontatie met culturele – in hoofdzaak postkoloniale – literatuur- en vertaalbenaderingen, en houdt hij zich bezig met vertaalcompetentie en vertaalcompetentieverwerving.

Contact: gyswalt.van.egdom@vub.ac.be

Publicaties

gys-walt